Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Destek Departmanı Stajyeri Arıyor

04 Temmuz 2018
Görev Tanımı: Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Destek Departmanı Burs ve Rehberlik Koordinatörlerine bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

Referans No: GDD-2018-STAJ

Pozisyon Süresi: Temmuz – Kasım 2018

Görev Yeri: İstanbul Ofis

 • 2018-2019 dönemi burs başvuru döneminde bursiyer adaylarına yönelik gerekli işlemleri yapmak
 • Bursiyer listelerini güncellemek,
 • Bursiyerlerin takip süreçleriyle ilgili yazışma ve işlemleri yapmak,
 • Bursiyer gönüllü faaliyetlerini sisteme işlemek,
 • Burs başvuru döneminde ofise gelen telefonları cevaplamak,
 • Bursiyerlerle ilgili evrakların arşivlenmesinin sağlamak,
 • Burs mülakatlarına gelecek gençlerin mülakat organizasyonlarını yapmak,
 • Departman bünyesinde yürütülen çalışmalara destek olmak,

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinin 3. – 4. Sınıf öğrencisi olmak, (tercih nedenidir.)
 • Yaz döneminde tam zamanlı, kış döneminde haftada en az 3 gün yarı zamanlı çalışabilmek,
 • Türkçe yazım diline hakim olmak,
 • İletişim ve koordinasyon becerisine ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Gençlik alanında çalışmaya gönüllü olmak,
 • MS Office programlarını kullanabilmek,

Adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını 4 Temmuz 2018, saat 17.30’a kadar GDD-2018-STAJbaşlığı ile ik@tog.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Not: Başvurulara ilişkin olarak telefonla yanıt verilmeyecek, sadece elektronik posta yolu ile yapılan başvurular ve sorular yanıtlanacaktır. Başvuruların sonuçları elektronik posta yolu ile adaylara bildirilecektir.

Kaynak: Sivilalan