Çocuk Koruma Toplantısına Davetlisiniz

İnsani yardım çalışmalarında çocuk koruma'ya yönelik asgari standartlar revizyonu istişare toplantısı

İnsani Eylemlerde Çocuk Koruma Asgari Standartlarının(İEÇKAS) amacı, çocukların korunması ile ilgili önlemler konusunun bütün insani eylemlerin merkezinde yer almasını sağlamaktır.

İnsani Eylemlerde Çocuk Koruma Birliği (İEÇKB) liderliğinde, Çocuk Koruma Asgari Standartları (ÇKAS) revize edilerek 2. Baskısının 2019 yılının son aylarında kullanıma hazır olması ile ilgili çalışmalar küresel olarak sürmektedir. Bu kapsamda, Birlik şemsiyesi altında Çocuk Koruma Asgari Standartları (ÇKAS) küresel olarak yürütülen bir dizi istişare toplantısı ile revize edilerek taslak 2. versiyon oluşturulmuştur (Mart 2018).

Çocuk Koruma Birliği, taslak 2. versiyonunun farklı ülkelerde çocuk koruma alanında çalışan paydaşların katılımı ile istişare edilmesi ve ülke raporu olarak Çocuk Koruma Birliğine rapor edilmesi sürecinde, bu çalışma için Türkiye’den Nirengi Derneği’ne çağrı yapmıştır.

Bu çerçevede Nirengi Derneği, UNICEF Türkiye ve UNHCR Türkiye ev sahipliğinde 19 Haziran Salı günü Ankara’da İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA’YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR REVİZYONU İSTİŞARE TOPLANTISIgerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir:

Aşağıdaki özelliklere sahip STK, Kamu Kuruluşu, Üniversite temsilcileri:

  • Ülkemizde kent ortamındaki Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik proje ve programlar hakkında bilgi sahibi olmak.
  • İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Koruma Asgari Standartları El Kitabı içeriği hakkında bilgi sahibi olmak. Çocuk Koruma Asgari Standartları El Kitabı’na Nirengi Derneği web sayfasından ulaşabilirsiniz.
  • Kapsayıcı bir istişare toplantısı olması hedeflendiğinden her kurumdan, çocuk koruma sektöründe yetkin 1 temsilcinin katılması hedeflenmektedir.

Kayıt:

  • Çalışmaya katılmak isteyen kuruluşların 13 Haziran Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
  • Değerlendirme sonrasında katılımızın teyidi konusunda en geç 15 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar kayıtlı eposta adresi kanalı ile bilgilendirileceksiniz.

Daha Fazla Bilgi için www.nirengidernegi.org

Kaynak: AB-ilan

İlgili Yazılar

Tüm Haberler