Stratejik Planlama ve Proje Yönetimi Eğitimi

14 Mayıs 2018
Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından düzenlenecek Stratejik İletişim ve Proje Yönetimi eğitimi aşağıda yazılı program içeriği doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Düzenlenen eğitimde tüm sosyal projeler için gerekli etkili stratejik iletişim teknikleri ile proje yönetimi konularında temel bilgiler verilecektir.

Eğitim sonunda katılımcılar stratejik iletişim kavramı ile tanışacaklar, bu alanda kariyer hedefleyen katılımcıların proje yönetme ve stratejik iletişim oluşturma süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Program kapsamında sivil toplum çalışanları, alanda kariyer yapmak isteyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin etkin bir şekilde çalışma yapmaları, kampanya yönetimi, savunuculuk çalışmaları yapmaları amacıyla tasarlanan eğitim modülüdür.

Eğitimin içeriği:

– Somut, ölçülebilir iletişim hedeflerinin belirlemesi,

– Hedef kitlenin analiz edilmesi ve verilecek mesajın iletişim dilinin belirlenmesi,

– Etki analizi yapılması,

– Sosyal medya ve etkin iletişim için kullanılabilecek diğer teknolojik araçlarının tanıtılması

hedeflenmektedir.

– Sunumlar ve grup çalışmalarından oluşacak eğitime katılan sivil toplum temsilcileri iletişim hedefleri ve stratejik iletişim araçları konusunda bilgiye sahip olacaklardır.

Eğitim sonunda katılımcılarımıza Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği ve Sivil Akademi tarafından hazırlanan Eğitim Sertifikası verilecektir.

Eğitim Yeri:

Milli Kütüphane Cad. İ.Tepeköylü İş Merkezi No:17 K:5 D:505 Konak/İzmir

Toplantı Saati: 11.00-18.30

İLETİŞİM

E-Posta: surkalgirisimcilikder@gmail.com

Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/150W100VcqRliqPwkbxf6UH0MzTSpNWODJRM-fC-EwuE/edit