Trabzon’da Görme Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi tarafından Doğu Karadeniz’deki görme engelli yurttaşlar için, “Görme Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” kuruluyor.  TÜİK verilerine göre Trabzon’da 8 bin 300 civarı engelli yurttaş bulunuyor ancak bu yurttaşların kaçı görme engelli buna dair bilgi yok. Bu nedenle de, Trabzon’da görme engelli yurttaşlar için farkındalık yaratmak ive hayatlarını kolaylaştırmak gerekiyor. Türkiye […]

Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi tarafından Doğu Karadeniz’deki görme engelli yurttaşlar için, “Görme Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” kuruluyor. 

TÜİK verilerine göre Trabzon’da 8 bin 300 civarı engelli yurttaş bulunuyor ancak bu yurttaşların kaçı görme engelli buna dair bilgi yok. Bu nedenle de, Trabzon’da görme engelli yurttaşlar için farkındalık yaratmak ive hayatlarını kolaylaştırmak gerekiyor. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi tamda bu amaçla faaliyetler yürüten bir sivil toplum kurumu. Vakfın son çalışması  ’Görme Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” kurulmasına ilişkin.  

Konu hakkında Sivil Sayfalar’a bilgi aktaran Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi’nden Yusuf Şafak,  bu merkez ile görme engelli yurttaşlar için önemli eksikliğin giderileceğini belirterek, bu merkezler sayesinde, engelli gençlerin topluma entegrasyonunun daha hızlı olacağını söylüyor.

Tüm Karadeniz’e hizmet verecek  

“Engelli bireylerin topluma entegrasyonunda ayrıca kişisel gelişimleri ve sosyal hayatta daha etkin ve görünür olabilmeleri amacıyla akademik gelişimlerine katkı sunacak destek eğitim hizmetleri yaşamsal bir öneme sahiptir” diyen Şafak, “Bağımsız olarak ailesine ve var olduğu topluma katkı sağlaması, ayrıca eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile bilgiye erişebilmesi, eğitim-öğretim ihtiyaçlarının giderilmesi bağlamında özel eğitim destek hizmetleri önem arz etmektedir” diyor.  Bu amaçla kurulan merkezin hem Trabzon’a hem de tüm Karadeniz’e hizmet vereceğini söyleyen Şafak, merkezin en kısa zamanda açılacağı müjdesini de yineliyor.

Gönüllü çalışanlar da var

Ayrıca vakıf olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Şafak, “İç ve dış kaynaklı hibe programlarına projeler hazırlamaktayız. Çalışmalarımız Trabzon yerelinde ve bölgesel düzeyde devam etmektedir. Görme engelli eğitim ve ulaşım başta olmak üzere sosyal hayatın tüm alanlarında aktif ve etkin bir şekilde rol almaları noktasında örgütlü olarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Görme engelli bireylerin kendini gerçekleştirmesi noktasında danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ve diğer destek hizmetlerden faydalanmalarına katkı sağlamak amacıyla gönüllülerin katkılarıyla çalışmalarımız sürmektedir” vurgusu yapıyor.

Çocuklar için özel çalışmalar yürütülüyor

Çocuklar için de özel olarak faaliyetler yapıldığını anlatan Şafak, “2007 – 2008 öğretim yılında girişimlerimizle hizmete giren ‘’Görme Engelliler Sınıfı’’ çocuklarımızın ilkokul eğitimleri için halen hizmet vermektedir. Yeter ki aileler görme engelli çocuklarını saklamasın okula kaydettirsinler. Zira engeller ancak eğitimle aşılabilmektedir. İhtiyaç duyulan eğitim materyalleri tarafımızdan karşılanmaktadır” diyor.

Vakıf destek bekliyor

Son olarak vakıf hakkında da bilgi aktaran Şafak, vakfın kurulduğu 1995 yılından beri görme engellilerin eğitim, iş ulaşım ve sağlıkla ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olduğunu belirterek, “Genel merkezi Ankara’dadır. Körlüğün önlenmesi, engelli ve engelli ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri, toplumun bilinçlendirilmesi, ayrıca görme engellilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak burslar, farklı eğitim kademelerinde eğitim öğretime devam eden görme engeli bireylere yönelik motivasyonlarını artıran çalışmalar yürütülmektedir” diyor.