Özgür Renkler Derneği İletişim Koordinatörü Arıyor

Aranan Özellikler
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi kavramlar hakkında ve LGBTİ+ hakları alanında bilgi sahibi olmak.
 • LGBTİ+ alanında çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Mail, telefon ve yüz yüze danışmanlık verebilecek yetkinlikte olmak.
 • İnsan hakları, danışmanlık ve medya izleme konusunda beceri sahibi olmak.
 • Kriz yönetimi becerisine sahip olmak.
 • Yapılan işin raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak.
 • Şeffaf, hesap verebilir ve belli bir düzen içinde çalışmak.
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
 • MS Office programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • Bursa’da ikamet ediyor olmak.
Görev ve Sorumluluklar
 • Dernek mail adresine gelen danışmanlık taleplerine, dernek yönetim kurulu tarafından onaylanmış politika metinlerine bağlı kalarak yanıt verilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması.
 • Danışanlara sağlanan destek sürecinin takip edilmesi, kayıt tutulması, istatistiklerin oluşturulması ve raporlanması.
 • Yerel medyanın izlenmesi, LGBTİ+’lara dönük ayrımcılık, ihlal ve nefret söylemi içeren haberlerin raporlanması.
 • Yıllık hak ihlali raporunun hazırlanmasında görev alınması.
 • Yerel basın listesi oluşturulması, danışmanlıklar ve medya izleme süreci için izleme sistemi kurulması.
 • Dernek bünyesinde oluşturulacak psiko-sosyal ve hukuki destek mekanizmalarının bir parçası olarak yürütülen tüm çalışmaların süpervizöre, izleme ve değerlendirme programına ve genel koordinatöre raporlanması.
 • Dernek ekibi ile uyum içinde çalışması, aktif bilgi aktarımı yapması.
 • Proje ara raporlarının ve final raporlarının oluşturulmasında gerekli bilginin ve desteğin sağlanması.
 • Gerektiğinde hafta sonu eğitim/organizasyon vb. faaliyetlere katılım sağlanması (haftalık 40 saati aşmayacak şekilde).
 • Belirli aralıklarla yapılan ofis içi koordinasyon toplantılarına, çalıştaylara ve etkinliklere katılım sağlanması.
 • Pandemi süresince gerçekleşen uzaktan çalışma biçiminde hafta içi saat 10.00 ile 18.00 arası iletişim adreslerine erişilebilir olması.
Çalışma şekli: Hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında dernek ofisinde (pandemi süresince uzaktan) tam zamanlı çalışılacak. İşe başlama tarihi: 01.06.2021 İşin süresi: 9 Ay (fon bulunduğunda devam edilecek.)
Başvuru
Başvuran kişilerin bir niyet mektubu ve fotoğrafsız Türkçe ya da İngilizce CV’lerini (içinde 2 adet referans içeren) en geç 24 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar konu satırına “İletişim Koordinatörü” yazarak iletisim@ozgurrenkler.org adresine göndermeleri gerekmekte.

İlgili İçerikler