The Economist’e göre Türkiye’de kadın çalışan olmak çok zor

15 Haziran 2016
Haftalık haber ve ekonomi dergisi The Economist 2016 “Cam Tavan Endeksi”ni açıkladı. OECD, Eurostat gibi farklı kaynaklardan elde edilen verilerle oluşturulan endeks, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği konusunda ülkelerin performansını ölçmeyi hedefliyor. Endeks, kadınların yükseköğrenime katılımı, işgücüne katılımı, çocuk bakım masrafları, ebeveyn izinleri ve yasal haklar, üst ve orta düzey yöneticilik, parlamentoda kadın temsili ile kadın […]

Haftalık haber ve ekonomi dergisi The Economist 2016 “Cam Tavan Endeksi”ni açıkladı. OECD, Eurostat gibi farklı kaynaklardan elde edilen verilerle oluşturulan endeks, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği konusunda ülkelerin performansını ölçmeyi hedefliyor.

Endeks, kadınların yükseköğrenime katılımı, işgücüne katılımı, çocuk bakım masrafları, ebeveyn izinleri ve yasal haklar, üst ve orta düzey yöneticilik, parlamentoda kadın temsili ile kadın ve erkek ücret farkı gibi çeşitli verileri bir araya getiriyor.  Her bir ülke bu konulardaki performanslarına göre 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Endekste toplam 29 OECD ülkesi yer alıyor.

camtavan

 • Kadın çalışan olmanın en kolay olduğu ülke 82.6 puan alan İzlanda.
 • Güney Kore 25 puan ile son sırada, Türkiye 27.2’i ile Güney Kore’nin hemen önünde sondan ikinci sırada.
 • Türkiye bir önceki yıla göre 2 puan gerileyerek sondan 2. sıraya yerleşmiş. Gerileme sebebi, 2016 yılında endekse eklenen ücretli babalık izni. Malum, Türkiye’de ücretli babalık izni bulunmuyor.
 • Türkiye aynı zamanda kadın ve erkek işgücüne katılımı arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke. Endekste işgücüne katılım oranının aldığı payın endeks içindeki ağırlığı artırıldığında Türkiye en son sıraya geriliyor.
 • Kadın-erkek eşitsizliğinin en düşük olduğu ülkeler listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu ülkeler aynı zamanda kadının işgücüne katılımının, orta ve üst düzey kadın yönetici oranının ve parlamento düzeyinde kadın temsilinin yüksek olduğu Nordik ülkeler (İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya).
 • Son üç sırada yer alan Japonya, Türkiye ve Güney Kore’nin, OECD ortalamasından ayrışan ortak özelliklerinden bazıları:
  • Kadın erkek işgücüne katılım oranları arasındaki farkın yüksek olması,
  • Kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici pozisyonlarda bulunan kadın oranının düşüklüğü,
  • Özel sektörde şirketlerin yönetim kurullarında kadınların düşük katılımı,
  • Parlamento düzeyinde kadın temsilinin düşük olması.

Kaynak: The Economist, Cam Tavan Endeksi, 2016

The Economist, Cam Tavan Endeksi’ndeki diğer bulgulara ve verilerin interaktif haline ulaşmak için www.infographics.economist.com/2016/glass_ceiling adresini ziyaret edebilrisiniz.