Hacettepe Tıp öğrencilerinden LGBTİ paneli

27 Mayıs 2016
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde LGBTİ’lerin sağlık kurumlarında yaşadıkları sorunlar konuşuldu. Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC Hacettepe) tarafından dün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Amfi’de gerçekleştirilen paneli otuzu aşkın tıp öğrencisi izledi. Hacettepeli tıp öğrencilerinin düzenlediği, Dr. Onur Naci Karahancı ile Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinden konuşmacıların katıldığı panelde LGBTİ’lerin sağlık hakkına erişimlerinde yaşadıkları zorluklar ve […]

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde LGBTİ’lerin sağlık kurumlarında yaşadıkları sorunlar konuşuldu.

Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC Hacettepe) tarafından dün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Amfi’de gerçekleştirilen paneli otuzu aşkın tıp öğrencisi izledi.

Hacettepeli tıp öğrencilerinin düzenlediği, Dr. Onur Naci Karahancı ile Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinden konuşmacıların katıldığı panelde LGBTİ’lerin sağlık hakkına erişimlerinde yaşadıkları zorluklar ve çözüm olanakları ele alındı.

kaosGL.org’a bilgi veren Hacettepe TurkMSIC temsilcisi Tam’ay Berk, “Tıp öğrencileri olarak, LGBTİ’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) sağlığa erişimindeki zorlukların farkındayız” diye konuştu.

Panelin amacına ilişkin ise şunları söyledi: “Her kesimden insana eşit adil bir sağlık hizmeti ulaştırabilmek için bu derslerin ve etkinliklerin öğrencilere daha eğitim hayatındayken anlatılmasını gerekli görüyoruz.”

hacett

Kaos GL Derneği’nden Ali Erol, hekim adayları olan panel katılımcılarına,  cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri kapsamında günah/hastalık/suç sarmalında eşcinselliğe yönelik yaklaşımların seyrini anlattı.

Pembe Hayat Derneği’nden Demhat Aksoy ise transların sağlık kurumlarında yaşadıkları zorlukları anlatırken, daha en baştan sağlık hakkına erişimlerinin engellenebildiğini belirtti. Cinsiyet kimliklerine dair geçiş süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan genel tıbbi ihtiyaçlara kadar bazı sorunların hekimlerin ve sağlık çalışanlarının duyarlılıklarıyla bile çözülebileceğini paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Onur Naci Karahancı panelin son sunumunda, yarının hekim adayları tıp öğrencilerine ayrımcı yaklaşımlara düşmeden LGBTİ’lerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında etik değerleri hatırlattı.

LGBTİ’lerin Sağlık Kurumlarında Yaşadıkları Sorunlar paneli katılımcı tıp öğrencilerinin tartışmaları ve soru cevapla sona erdi. Öğrencilere “LGBT Hakları İnsan Haklarıdır” ve “Sık Sorulan Sorular” kitapçıkları dağıtıldı.

 

Kaynak: Kaos GL