Özürlüler Kongresi 2016

12 Mayıs 2016
2003 yılından itibaren, ‘özürlülük konusunda farkındalık oluşturma, özürlü bireylerin haklarının kazanımı, hakların uygulanmasında yaşanan sorunlarla ve ayrımcılıkla mücadele, özürlü bireyin yaşama katılımı gibi konularda faaliyet gösteren Özürlüler Vakfı, 8. Uluslararası Katılımlı Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri’ni Edirne’de düzenliyor. 13-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongrenin davet metni şöyle: “Ülkemizde yasal […]

2003 yılından itibaren, ‘özürlülük konusunda farkındalık oluşturma, özürlü bireylerin haklarının kazanımı, hakların uygulanmasında yaşanan sorunlarla ve ayrımcılıkla mücadele, özürlü bireyin yaşama katılımı gibi konularda faaliyet gösteren Özürlüler Vakfı, 8. Uluslararası Katılımlı Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri’ni Edirne’de düzenliyor.

13-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongrenin davet metni şöyle:

“Ülkemizde yasal düzenlemelere ve gösterilen çabalara karşın, ne yazık ki özürlüler, toplum yaşamına çok sınırlı ölçüde katılabilmektedirler. Eğitim, sağlık, istihdam, yaşam alanları, vb. pek çok konuda hala eksikliklerimiz sürmektedir. Toplumun tüm bireylerinin eşit koşullarda yaşayabilmesi özürlü ve özürlü olmayan tüm bireylerin yaşamın her alanına etkin katılımının sağlanması için tüm toplum sorumluluk almaya yöneltilmeli; özürlünün yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli hukuksal düzenlemelerin oluşturulması, uygulanması, tartışılması, özürlü bireyin bağımsızlaştırılması yönündeki engellerin irdelenmesi gereklidir. Özürlüler ve aileleri, kendilerine sağlanan haklar konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Özürlü bireyler, özellikle hakları ve başvuru yapmaları gereken birimler, yapacakları işlemler hakkında bilgilendirilmelidirler.

Yardım kuruluşu olmaktan çıkan, değişen STK’lar

“Günümüz de bazı sivil toplum kuruluşları sadece yardım kuruluşları olmaktan çıkmış, biçim, sistem, işlev olarak değişmiş ve amaçlarını yeniden yapılandırmışlardır. Yeni roller üstlenen sivil toplum kuruluşları, merkezi yönetimi atıl hale getiren, geciktiren, bürokratik ve hantal sisteme engel olacaktır.

ovvv

“Bu gelişim sürecinde Özürlüler Vakfı, toplumsal ihtiyaçların tespit edilmesi, bu sorunlara çözümler üretilmesi, projelendirilmesi bağlamında kayda değer birçok fonksiyonu üstlenmiş durumdadır. Bugüne kadar kültürel, sosyal vb. faaliyetleriyle toplumsal entegrasyon sürecine katkıda bulunmak demokratik ve barış ortamının sağlanmasında önemli görevler üstlenmiştir.

“8’inci Uluslararası Katılımlı Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri’nde eğitimden sağlığa, sosyal haklardan erişime olmak üzere belirlenen birçok konu başlığıyla geniş bir çerçevede Yaşam Hakkı konusu irdelenecek; uygulamada yaşanan sorunlar bağlamında, yasa koyucu ve uygulayıcılarına ışık tutacak bir platform olacaktır.

“İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu çerçevesinde hazırlanan bu kongre, mutlak suretle sivil toplum, kamu-özel kesim arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük işbirliğine katkı sağlayacaktır.”

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız