Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son!

11 Mart 2016
AB ve Türkiye arasında Sivil Topum Diyaloğu -IV (CSD IV), Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Alt Programı kapsamında Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son (End to Commercial Sexual Explitation of Children) Projesi, Gündem Çocuk Derneği koordinasyonunda ve La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığında sürüyor. Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü (ÇTCS); çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi, çocuk ticareti, çocuklarla […]

AB ve Türkiye arasında Sivil Topum Diyaloğu -IV (CSD IV), Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Alt Programı kapsamında Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son (End to Commercial Sexual Explitation of Children) Projesi, Gündem Çocuk Derneği koordinasyonunda ve La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığında sürüyor.

Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü (ÇTCS); çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi, çocuk ticareti, çocuklarla cinsel amaçlı turizm, erken yaşta ve zorla evlendirme gibi sorunlar için kullanılan üst bir kavram. Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü sorunsalı, insan hakları literatüründe, öznesinin başta “çocuk” olması ve sorunun kendine özgü yapısı ve karmaşıklığı nedeniyle ayrı, özel ve öncelikli bir müdahale alanı.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve bir diğer faydalanıcısı Avrupa Birliği Bakanlığı olan proje, Gündem Çocuk Derneği koordinasyonunda ve La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığıyla yürütülüyor.

Hedef güç birliği

Sivil toplum diyaloğunu uluslararası ve ulusal düzeyde güçlendirerek; çocukların ticari ve cinsel sömürüsüne yönelik başta hukuki süreçleri değerlendirmeye, öneriler geliştirmeye ve karar vericileri harekete geçirmeye odaklanan proje 15 ay sürecek.

Hukukçulara, sivil toplum örgütlerine ve medya mensuplarına yönelik çeşitli etkinliklerle ÇTCS ile mücadele konusunda güç birlikteliğini hedefleyen projede; çalışma ziyareti, birebir görüşmeler ve masa maşı çalışmalarıyla biraraya gelecek “Yargı Boşluk Analizi”, “Savunu/Lobi”, “Güçlenme Programları”, “Hukukçulara Yönelik Online Destek Hattı”, “Veri toplama” ve “Yaygınlaştırma” çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların CTCS alanındaki işbirliği zeminlerini geliştirerek gerek Polonya gerekse AB uygulamaları konusundaki bilgi ve deneyim paylaşımını sağlaması ve yeni işbirliği olanaklarının oluşmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: Gündem Çocuk