Ekonomide de kadının adı yok

08 Mart 2016
Türkiye’deki kadınların diğer ülkelere oranla daha ileride olduğu istatistikleri aradık, veri tabanlarını taradık, fakat olumlu bir veriye rastlamadık. Türkiye’nin Avrupa’yı yakaladığı tek bir istatistik karşımıza çıktı: kadın intihar oranları. Türkiye ile Almanya ve Danimarka’nın kadın intihar oranları çok benzer. [1]  Ekonomik tabloya bakarsak, Türkiye’de kadın istihdam oranı, 1970’lerde İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’dakinden daha yüksekken, daha […]

Türkiye’deki kadınların diğer ülkelere oranla daha ileride olduğu istatistikleri aradık, veri tabanlarını taradık, fakat olumlu bir veriye rastlamadık. Türkiye’nin Avrupa’yı yakaladığı tek bir istatistik karşımıza çıktı: kadın intihar oranları. Türkiye ile Almanya ve Danimarka’nın kadın intihar oranları çok benzer. [1] 

Ekonomik tabloya bakarsak, Türkiye’de kadın istihdam oranı, 1970’lerde İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’dakinden daha yüksekken, daha sonraki yıllarda Türkiye’de bu oran sürekli düşmüş, akıllara bu oranın sıfıra yaklaşması için kaç yılın geçmesi gerekir sorusunu getiriyor.

Bu dosyada kadının istihdama katılımının ekonomik ve sosyal etkilerinden, feminist hareketin odaklandığı konulara kadar kadına dair birçok meseleyi ele aldık. Dosyada yer alan Türkiye’nin kadın istatistikleri bölümünde, kadının ekonomik hayattaki ve aile içindeki rolü ile ilgili iç açıcı veriler bulunmuyor. İran ve Kanada’nın liderlerinin kadının temsiliyeti ve kadınların istihdama katılımı konularına vurguları ile istatistikleri, Türkiye’nin bu konudaki karamsar tablosunu yine aydınlatmıyor. Oysa, kadının istihdama katılımının hem ekonomik hem sosyal açıdan olumlu etkileri dünyada ve Türkiye’de telaffuz ediliyor. Örneğin, 2023’e kadar Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 38’e yükselirse, kişi başına reel GSYİH’nın, yüzde 5.6 oranında artış göstereceği tahmin ediliyor. Kadınların istihdama katılımı da kendi içinde sorunlar barındırıyor, zira çalışan kadınların kayıt dışı istihdam oranı %44. Tüm bu tablonun içerisinde bir de göz ardı edilen transkadınlar ve onların istihdama ilişkin yaşadığı sorunlar var, bunları bir transkadından dinledik. Geçtiğimiz senenin değerlendirmesini de yapmak istedik, mesele ile uğraşan kadın kuruluşlarına 2015 yılında Türkiye’de kadınların yaşadığı en önemli sorunları ve gelişmeleri sorduk.

Tartışma Dosyası Haberleri

 1. Kayıt dışı istihdamın gölgesinde kalan kadın emeği
  Türkiye’de kayıt dışı istihdamın büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor ve çoğunlukla tarım ve ev eksenli çalışmada kayıt dışı istihdam ediliyor.
 2. Çalışan kadın da öldürülüyor, eğitimli kadın da
  Kadın kuruluşları 2015’in en önemli olayını Özgecan Aslan cinayeti, en önemli sorunu da kadın cinayetleri olarak görüyor.
 3. Rakamlarla Türkiye’de kadının ekonomik güçlenmesi
  Türkiye’de kadının ekonomik hayattaki ve aile içindeki rolünün güçlenmesi konusundaki mevcut durumunun pek de iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor. Bu iki alan arasında kadın olmaya dair resmi istatistikler ve niteliksel çalışmalardan derlediğimiz verileri sunuyoruz.
 4. Ekonomik büyümeye ve sosyal gelişmeye kadın şartı
  Kadınların istihdama katılımının olumlu sosyal ve ekonomik etkilerinin olduğu hem araştırmalar tarafından kanıtlandı, hem de İran’dan Amerika’ya çeşitli ülkelerinin liderleri tarafından dile getirildi. Bu etkilerin rakamlara yansımaları da yadsınamayacak kadar önemli.
 5. Kanada ve İran Türkiye’ye örnek
  Sırasıyla gelişmekte olan ve gelişmiş ülke örnekleri olarak İran ve Kanada’nın liderleri temsiliyete ve kadınların istihdama katılımına vurgu yapıyor. Türkiye’nin durumu bu iki ülkenin trendleri ile karşılaştırıldığında iç açıcı değil.
 6. Güçlenmenin her yönü
  Feminist hareket kadın istihdamına ve güçlenmesine mesafeli durduğu için eleştiriliyor. Feminist aktivizminin şiddet konuları ile sınırlı kalmaması gerektiği tartışılıyor.
 7. 100 yıl öncesinin Avrupa ve Amerika’sındaki kadının istihdamdaki görünümü tanıdık mı
 8. Kadın hareketinin yok sayılan yüzü: Trans kadınlar

 

[1] Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Raporu, 2015.

İllüstrasyon Seda Mit