AB TACSO 3 Projesi “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Göstergelerin Geliştirilmesi” Çalıştayı Çağrısı

AB TACSO 3 Projesi kapsamında Avrupa Birliği, Üçüncü Taraflara Mali Destek (Financial Support to Third Parties – FSTP) projeleri uygulayan ya da uygulamak isteyen Batı Balkanlar ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (STÖ) için çevrimiçi, ileri düzey ve bölgesel “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Göstergelerin Geliştirilmesi” Çalıştayı için bir çağrı yayınlandı. Çalıştay daha önce AB TACSO 3 Projesi tarafından gerçekleştirilen “Üçüncü […]

AB TACSO 3 Projesi kapsamında Avrupa Birliği, Üçüncü Taraflara Mali Destek (Financial Support to Third Parties – FSTP) projeleri uygulayan ya da uygulamak isteyen Batı Balkanlar ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (STÖ) için çevrimiçi, ileri düzey ve bölgesel “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Göstergelerin Geliştirilmesi” Çalıştayı için bir çağrı yayınlandı. Çalıştay daha önce AB TACSO 3 Projesi tarafından gerçekleştirilen “Üçüncü Taraflara Mali Destek Uygulayıcıları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması” eğitiminin pratik bir devamı niteliğinde olacak ve özel olarak toplumsal cinsiyete duyarlı indikatör geliştirmeye odaklanacak. Çalıştayın temel amacı Üçüncü Taraflara Mali Destek projelerinin planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin benimsenmesi için uygulanabilir toplumsal cinsiyete duyarlı göstergeler geliştirilmesine destek olmak.

Çalıştay dili İngilizce ve çalıştay esnasında simultane çeviri desteği sağlanamayacak. Çalıştay çağrısını ve başvuru formunu aşağıdaki duyuru içerisinde bulabilirsiniz. Çalıştaya katılmak isteyen STÖ’lerin başvuru formunu en geç 10 Temmuz 2024, Çarşamba, saat 16.00’ya kadar doldurmaları bekleniyor.

Çalıştay tarihleri: 18 ve 19 Temmuz 2024

Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:00 (Türkiye yerel saati ile)

 Başvuru formu

Çalıştay programı