MOKİD Proje İzleme-Değerlendirme Sorumlusu Arıyor

Mardin Ortak İş Kadınlar Derneği (MOKID), Mardin'de Yerel, Mülteci ve Depremzede Kadınlar için Ekonomik Büyüme ve Başarı için Kadın Girişimi Projesi'nde çalışmak üzere İzleme-Değerlendirme Sorumlusu arıyor.

Lokasyon: Mardin

Görev Tanımı ve Sorumluluklar:

Proje Uygulaması:

 • Restoran ve satış ofisi projesinin sorunsuz bir şekilde uygulanması için proje paydaşları ve iş birlikçilerle yakın çalışma yürütmek.
 • Restoran için istihdam edilecek kadın faydalanıcıların işe alım ve katılım süreçlerinde destek.
 • Askıda yemek programı için uygun faydalanıcıları tespit etmek ve bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Restoran/satış ofisi çalışanlarının isle ilgili becerilerini geliştirmek için kapasite Geliştirme desteği sunmak.
 • Satış noktalarının takibi ve kadın kooperatifleriyle işbirliği yaparak, satış noktasında ürünlerin satılmasını sağlamak.
 • Satış noktalarını düzenli olarak ziyaret ederek iş birliği süreçlerini yönetir.
 • Gerekli durumlarda çalışanlar için kapasite geliştirme önerileri sunma, planlama,
 • Proje görünürlüğü için ilgili kurum-kuruluşlarla iş birliği yapma,
 • Proje müdürü ile koordineli çalışarak istişare içerisinde olmak,

İzleme ve Değerlendirme:

 • Proje akvitilerinin takibini yapmak, hibe sağlayan kuruluşa periyodik raporlar sunmak,
 • Programın izleme-değerlendirme ve raporlama çerçevesini hazırlamak,
 • İzleme ve değerlendirme araçlarını geliştirmek (ön-son test, anket, değerlendirme formları, odak grubu görüşme araçları) ve ilgili personelle işbirliği içinde uygulamak,
 • Proje performansının izlenmesi için proje göstergelerinde aylık olarak kaydedilen ilerlemeyi takip etmek, ulaşılan hedeflerin aylık ve çeyreklik olarak raporlanmasını sağlamak,
 • Proje uygulama alanlarına izleme ziyaretleri yapmak, odak grup görüşmeleri gerçekleştirmek ve raporlamak,
 • Eksiklikleri belirleyen taslak durum raporları hazırlamak ve çözüm odaklı çalışmak,
 • Proje uygulamaları kapsamında öntest-sontest ve faaliyet değerlendirme formlarını uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak,
 • Etkilenen Topluluklara Hesap Verebilirlik (AAP) asgari standart planlarını oluşturmak, Şikayet ve Geribildirim mekanizmasının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, veri tabanına işlemek ve sonuçları ilgili birimlerle paylaşmaktan sorumlu olmak,
 • Program faaliyetlerinin uygulanmasını izlemek ve bunlarla ilgili raporlar hazırlamak,
 • Programın ve yürütülen aktivitelerin raporlanmasına destek olmak,
 • Zarar vermeme ilkesinin (Do No Harm) uygulandığını takip etmek,
 • Proje faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek olan öğrenme toplantılarını yürütmek ve raporlamak,
 • Proje faaliyetleri ile ilgili olarak program yönetimine gerekli tespit ve önerileri sunmak,
 • Proje performansını düzenli olarak izlemek ve proje hedeflerine uygunluğu sağlamak için veri toplamak ve saha ziyaretleri gerçekleştirmek.
 • Tüm proje ve MEAL ile ilgili veri ve dosyaları organize etmek, toplamak, derlemek ve belgelemek. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veri tabanına düzenli kayıt ve takibinin yapıldığı ve bilgilerin eksiksiz doldurulduğunun kontrolünü sağlamak,
 • Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak ve bunu merkeze ve fon sağlayan kuruluşlara iletmek,
 • Projenin planlama, koordinasyon ve uygulama aşamalarının yürütülmesinde proje koordinatörüne destek sağlanması
 • Proje yöneticisi ve koordinatörü tarafından atanan diğer işler.
Aranan Nitelikler:
 • İlgili bir alanda (Örneğin İşletme, Sosyal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji vb.) lisans derecesi.
 • Geçim kaynakları (kooperatifler, kadın güçlendirme) projelerinde proje yönetimi ve/veya izleme ve değerlendirme konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Restoran işletmeciliği ve gıda hizmetleri sektörü hakkında bilgili olmak avantaj sağlayacaktır.
 • Farklı gruplarla etkili bir şekilde çalışmak için güçlü iletişim becerileri.
 • Yerel, mülteci ve depremzedeler gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve zorluklarına duyarlılık.
 • İzleme, veri analizi ve raporlama konusunda İ&D araçları ve tekniklerine hakim olmak.
 • Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek. Diğer  lokal (Arapça, Kürtçe) dilleri bilmek avantaj sağlayacaktır.
 • STK’larda en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen kadınlara yönelik güçlendirme çalışmaları konusunda deneyimli,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek olmak
 • Resmi makamlar, ulusal/uluslararası kurumlar, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurma deneyimi;
 • Microsoft Office programlarının yetkin kullanımı deneyim ve becerisine sahip olmak,
 • Proje ekibi ile etkili bir şekilde koordine olmak,
 • İyi seviyede organizasyon ve yönetim becerilerine sahip olmak,
 • Elektronik anket araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Kuruluşun kaynaklarını güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine destek sağlamak,
 • Olası sorunlar karşısında çözüm üreten, yapıcı bir turum sergileyerek ekip çalışmasını teşvik etmek,
 • Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı çalışmak,
 • Koordinasyon, zaman yönetim ve iş takip becerisi yüksek olan,
Başvuru

Adaylar CV’lerini basvuru.mokid@gmail.com adresine göndererek başvuru yapabilir. Detaylar için tıklayınız.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler