AÇEV Araştırma ve Politika Geliştirme Direktörü Arıyor

AÇEV, eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan ekiplerine katılmak üzere Araştırma ve Politika Geliştirme Birimi’nde Direktör olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyor. 
İş Tanımı 
 • AÇEV’in çalışma odağı olan erken çocukluk alanında, vakfın program ve uygulamalarıyla ilgili tüm araştırma, izleme değerlendirme ve savunu altyapı çalışmalarını yürütmek
 • AÇEV’in alanıyla ilgili göstergeleri takip etmek, verileri incelemek ve raporlaştırmak, raporda derlenen verilerin eğitim programları, savunu ve iletişim faaliyetlerinde kullanılması yönünde çalışmalar yapmak
 • Savunu çalışmaları için, belirlenen öncelikli savunu alanları çerçevesinde araştırma ve veri analizi yapmak, politika notları ve araştırma raporları hazırlamak
 • Ekibin yaptığı düzenli haber takibini kontrol etmek, gündeme dair bilgilerin ilgili birimlerin yararlanabileceği çalışmalara dönüştürülmesini sağlamak
 • Eğitim ölçümleme, proje izleme değerlendirme ve etki değerlendirme çalışmaları ile ülke örnekleminde araştırmalar ve ikincil veri toplama faaliyetlerine dair ihtiyaçları tespit etmek ve kurguların oluşturulmasını sağlamak
 • İzleme ve Değerlendirme çalışmalarını takip etmek, gerekli izleme araçlarını oluşturma çalışmalarını yönetmek, pilot çalışmaların uygulama, saha çalışmaları, analiz ve raporlama süreçlerini takip etmek
 • Dışarıdan hizmet alımı ya da işbirlikleri yapılması gerektiğinde, teklif, satın alma ve uygulama süreçlerini takip etmek
 • AÇEV’in stajyer programının yönetimini takip etmek, stajyer alım ve değerlendirme süreçlerini belirlemek, staj programının stajyerlerin gelişimine ve AÇEV’e katkı sağlaması için çalışmalar yapmak
 • Araştırma çalışmaları ile ilgili her türlü verinin sistematik bir şekilde dosyalanma ve saklanma süreci için gerekli sistemin kurulmasını ve tüm paydaşların kullanımına açık olarak kullanımda olmasını temin etmek için gerekli çalışmaları koordine etmek 
 • Birim bütçesini hazırlamak / konsolide etmek ve takibini yapmak
 • Proje uygulama, paydaşlarla ilişkiler, sözleşme ve raporlama süreçlerinin yönetimini sağlamak
 • Yönetime aylık bilgilendirme raporlarını, sunum ve aktarım dokümanlarını hazırlamak, üst yönetim ve diğer birimlerle kesintisiz ve düzenli iletişim ve bilgi akışı sağlamak
 • Birim içerisindeki iş takiplerini yapmak, iş dağılımları, görevlendirme, etkinliklere katılım ve koordinasyonu sağlamak
 • Kurumsal kapasite geliştirme için gerekli dokümantasyon, eğitim ve işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamak
 • Vakfın diğer birimleriyle yürütülen ekip çalışmalarında yer almak
 • Kurallarla bütünlük gösterilmesi: Cinsel sömürü, istismar ve tacize karşı koruma dâhil olmak üzere, AÇEV’in Etik Rehber’inde de yer verilen en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek
İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar 
 • Tercihen üniversitelerin eğitim, sosyal bilimler, kamu yönetimi bölümlerinden mezun ve alanında yüksek lisans yapmış olan
 • Sivil toplum kuruluşlarında, araştırma kurumlarında ya da akademide en az 10 sene çalışma deneyimi olan
 • İleri düzeyde İngilizce bilen 
 • Planlama, organizasyon, ekip yönetimi, iletişim ve sunum becerileri yüksek
 • Araştırma, analiz etme, proje/ içerik yazma, yürütme ve koordinasyon becerisi olan
 • Strateji geliştirme, değişim yönetimi konusunda deneyim sahibi olan
 • Türkiye’nin diğer bölgelerine ve yurtdışında seyahat engeli olmayan 
 • Eğitim, erken çocukluk gelişimi ve toplumsal cinsiyet konularında duyarlı ve deneyim sahibi olan 
 • Microsoft ürünleri başta olmak üzere belge paylaşım sistemleri dahil ofis ve iletişim yazılımlarında yeterlilik gösteren
Başvuru Süreci 

Başvurularınızı “Araştırma ve Politika Geliştirme Direktörü” başlığıyla 30 Kasım 2022 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine gönderebilirsiniz.

Önemli Not: Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır.

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.