Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Gönüllülerini Arıyor!

Kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını amaçlayan Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği gönüllü başvurularını bekliyor.
Hangi Alanlarda Çalışıyor?

-Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkı Çalışmaları

-İklim Eylemi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları

-Kilit Grupların (kadınlar, engelliler, çocuklar, gençler, mülteciler, LGBTİ bireyler) Sağlık Hakkına Erişimlerinin Güçlendirilmesi

Gönüllü Olacaklara Ne Sunuyor?

Birlikte Öğrenme – Hem bizim çalışmalarının hem de sağlık hakkı, iklim eylemi çalışmalarının içerisinde yer alarak birlikte öğrenme deneyimini yaşama fırsatınız olacak. 

Derneğin ağlarında yürüttüğü çalışmalarla sizler de bu alanda sosyalleşme, örgütlenme ve alan çalışmaları yapma fırsatına erişeceksiniz. Aynı zamanda derneğe üye alanında uzman hocaların mentörlük desteği ile gönüllülerin kapasitelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

Gönüllülerden Beklentiler

Çalışma Grupları Kurmak – Yapılacak gönüllü oryantasyonu buluşmasında Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği işlerini birlikte detaylandırılacak. 

Etkinliklere Destek Olmak – Yine buluşmada anlatılacak ‘etkinliklerde neler yapıyoruz’ sunumu sonrası beklentilere cevap veren kendi yetenekleriniz ölçüsünde destek olabilirsiniz. Video çekimi/kurgusu, mekan kurgusu, fotoğraf çekimi, not tutma, etkinlik raporlama, tasarım yapma.

Gelen başvurular arasından yaş, cinsiyet dağılımı, KADINSA’yı tanımak ve gönüllü olma motivasyonları üzerinden değerlendirilip seçilecek 20 kişiyle 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü bir araya gelinecek. 

Son Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2022- Cuma Saat 23.00

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Nedir/Ne Yapar?

Sağlık hakkının uluslararası sözleşmelerle tanınması, devletlere sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlıklı olmaya engel olan koşulların ve etmenlerin ortadan kaldırılması ve insanların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması konusunda belirli yükümlülükler getirmiştir. Sağlık alanında geliştirilen normlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve bu alanda çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından kabul edilmiş, uluslararası mevzuat ile güvence altına alınmış temel değerlerdir. Sözü edilen değerlerin yasalarla korunması ve hayata geçirilmesi, devletlerin sorumluluğudur. 

Dernek, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını, toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini, kadının sağlık ve insan hakları uygulamalarına “somut” olarak katkıda bulunarak kadınları sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin yürütülmesi için ana aktör olarak güçlendirilmesini amaçlayarak 2022 yılında akademisyen, sağlık çalışanları, avukat, mimar ve sosyal hizmet uzmanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner bir ekip yönetimi ile İzmir’de kuruldu.