Roman Örgütleri: Roman Strateji Eylem Planı için Görüşümüz Alınsın

48 sivil toplum örgütü, yayınlanacak Roman Strateji Eylem Planı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrı yaptı. #SoylecekSozumuzVar diyerek kampanya başlatan dernekler, Roman Strateji Eylem Planı'nın birinci ve ikinci aşamalarına dair ilgili hedeflerin hangi oranda gerçekleştiğine yönelik bilginin paylaşılmadığını söylerken, yeni Eylem Planı yayınlanmadan önce geri bildirimlerin toplanmasını ve sorunun öznelerinin sürece dahil edilmesini talep etti.

Açıklamanın tamamı şöyle;

Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) kapsamında, 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2. Aşama Eylem Planı (2019-2021) hazırlandı ve uygulandı. Ancak, her iki eylem planının hedeflerinin hangi oranda gerçekleştiği ve temel insan haklarına erişimde yaygın ayrımcılık yaşayan Romanların durumunda yarattığı değişime ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmadı. Uygulanan eylem planlarının süresinin bitmesi üzerine, Bakanlığınız yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda yeni bir eylem planının hazırlandığı ve yakında resmi olarak yayınlanacağı bilgisi kamuoyu paylaşılmıştır.

İnsan haklarına yönelik eylem planları için temel kriterler; Eylem Planı ilgili tüm öznelerin etkin katılımı ile hazırlanması, hedefler sorunun çözümüne yönelik, gerçekçi ve ölçülebilir olması, her bir hedef için sorumlulukların açıkça tanımlanması, hedefler için yeterli bütçe ayrılması ve Eylem Planı’nın uygulanmasını izlemek üzere öznelerin de katılımı ile bir mekanizma kurulmasıdır.

3. Eylem Planı’na ilişkin kamuoyuna yapılan açıklamalar bizi endişelendirmektedir. Bakanlığınız bugüne kadar hazırlanmakta olan eylem planına ilişkin sivil toplum kuruluşlarından (STÖ) herhangi bir geri bildirim almamıştır. Geçmiş dönem eylem planlarında yaşanan sorunlarının yeniden yaşanmaması için konunun öznesi olan Romanların sürece katılımının sağlanması ve görüşmelerinin alınması büyük önem arz etmektedir. Romanların sürecin tüm aşamalarına katılımını sağlamak ve STÖ’lerin geri bildirimlerini
almak uygulanabilir, sorunların çözümünde etkili olacak bir eylem planı oluşturulmasını destekleyecektir.

Biz, aşağıda imzası olan sivil toplum örgütleri olarak; Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hangi aşamada olduğu bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasını, yayınlanmadan önce geri bildirimlerin toplanmasını ve sorunun öznelerinin sürece dahil edilmesini talep ediyoruz.

imzacı sivil toplum örgütleri

İlgili Yazılar

Tüm Haberler