Teyit Proje Sorumlusu Arıyor

Teyit, eleştirel dijital okuryazarlık alanında yürüttüğü eğitim çalışmalarında görevlendirmek üzere Proje Sorumlusu arıyor. 

Teyit’in Proje Sorumlusu olacak kişi Teyit ekibi ve öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle birlikte çalışarak teyitçiliği ve eleştirel düşünmeyi eğitim ortamlarında ortak değer haline getirme şansı yakalayacak.

İstihdam: Tam zamanlı, proje bazlı (14 ay), İstanbul ofisinde ve hibrit düzende, iş başlangıcı 1 Ağustos 2022

Görevler
 • Teyit’in eğitim projeleri kapsamında Eğitim Sorumlusu ve Eğitim İçerikleri Sorumlusu ile birlikte çalışmak ve düzenli takip ve planlama yapmak

 • Projelerin tüm paydaşlarıyla, hibe verenleri ve donörleriyle iletişim kurmak ve sürdürmek

 • Projeler kapsamında düzenlenecek atölye, faaliyet, toplantı, etkinlik, üretilecek eğitim materyali, yayın, konaklama, yol, transfer vb. organizasyonlarını yürütmek

 • Proje yararlanıcılarından ve paydaşlarından alınacak geri bildirim sürecine destek olmak

 • Projelerin veri toplama standardı, izlenecek ve değerlendirilecek veriler ve raporlama süreçleri konusunda Sosyal Etki Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusuna destek olmak

 • Eğitim çalışmaları kapsamında öğrenci, öğretmen ve veli topluluklarıyla kurulan iletişimin sürdürülmesinde destek olmak

 • Var olan eğitim çalışmalarını ve proje fikirlerini derleyerek ilgili hibe kaynakları ile eşleştirmek ve proje başvuruları yapmak

 • Hibe verene iletilecek ara ve final raporlamalarında Proje Koordinatörü ve İdari Mali Sorumluya destek olmak, hibe verenin talep ettiği proje dökümanlarının düzenli tutulmasını sağlamak ve proje çalışanlarının aylık zaman çizelgesi takibini yapmak

 • Projelerin harcamalarının aylık takibi konusunda İdari Mali Sorumluyla koordineli çalışmak

 • Projeler kapsamında satın alımlarda tedarikçilerden teklif toplama, sözleşme süreçlerini yürütmek

 • Gerektiğinde yeni eğitim çalışmalarını planlama, yürütme ve izleme sürecine dahil olmak

Aranan Nitelikler
 • Üniversitenin Sosyoloji, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve benzeri sosyal bilimler bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak

 • Sosyal girişim ve/veya sivil toplum kuruluşlarında en az 3 yıl proje yürütme, geliştirme, proje teklifi yazma, bütçeleme, raporlama ve hibe yönetimi konularında deneyim sahip olmak

 • Medya ve eleştirel dijital okuryazarlık alanında bilgi ve farkındalık sahibi ve bu konuda kendini geliştirmeye ilgili olmak

 • Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip olmak

 • Google Drive programlarını çok iyi derecede kullanabilmek

 • Sosyal etki odaklı çalışmaya hevesli

 • Planlı, sistematik ve düzenli çalışma becerisine sahip

 • Son teslim tarihlerine uyumlu

 • Geribildirim alma ve verme konusunda becerikli

 • Seyahat engeli olmamak

 • İstanbul’da ikamet etmek ve hibrit çalışma düzeninde bağımsız ve ekiple birlikte uyumlu çalışabilmek

Teyit’te Sizi Ne Bekliyor?

Teyit’te tarafsızlığı taahhüt eden, şeffaflık ilkesine bağlı, çeşitliliğe önem veren, yaratıcı, genç ve dirayetli bir ekibin parçası olacaksınız. Geri bildirim almayı ve vermeyi önemseyen, birlikte üreten, birbirini ve topluluğunu dinleyen, ele aldığı her konuya yanlış bilgi ve sosyal etki perspektifiyle bakan bir ekip sizi bekliyor.

Teyit’te yemek ve özel sağlık sigortasının yanı sıra iş dışında da kendinizi iyi hissedebilmeniz için sunulan wellbeing desteğinden faydalanabilirsiniz. Çeşitliliğe ve toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren Teyit’te regl izni uygulaması da bulunuyor. Hibrit çalışma ortamının bulunduğu Teyit’in İstanbul’daki paylaşımlı ofisinde sosyal girişimcilik ekosisteminden farklı aktörlerle bir arada çalışma ve networking imkanı bulacaksınız.

Başvuru

Proje sorumlusu pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar özgeçmişlerini (yer aldığınız projeleri ve bu projelerdeki rollerinizi belirtiniz) ve Teyit’te neden çalışmak istediklerini belirten niyet mektuplarını mail adresinin konu bölümüne PRJS-2022 yazarak  kariyer@teyit.org’a 6 Temmuz tarihine kadar gönderebilirler.