Tohum Otizm Vakfı Finans Uzmanı Arıyor

Tohum Otizm Vakfı, bünyesinde yapılan finansal işlemlerden sorumlu olacak bir ekip arkadaşı arıyor.
Görev Tanımı
 • Şirket nakit akışının şirket stratejileri doğrultusunda planlanması,
 • Nakit akışı ve ödeme planlarının haftalık ve aylık olarak hazırlanması,
 • Finansman kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak
 • Kredi ve çek ödemelerinin bankalar nezdinde takip edilmesi,
 • Günlük piyasa takibinin ve banka hesap kontrollerinin yapılması,
 • Firma bünyesinde yapılan finansal işlemlerin üst yönetime raporlanması,
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (Bilanço ve gelir tablosu)
 • Şirket ana faaliyetine, amaçlarına ve prosedürlerine uygun olarak genel muhasebe hesaplarına intikal eden kayıtların doğru ve zamanında raporlanabilmesi için kayıtların tutulması ve  kontrol edilmesi,
 • Çek, senet, kredi ve diğer finansal hareketlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi,
 • Aylık mali tablo ve nakit akış tablolarının düzenlenip hazırlanması,
 • Müşteri ve tedarikçi mutabakatlarının yapılması,
Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin Muhasebe, Maliye, İşletme, ve İktisat bölümlerinden mezun,
 • Bankacılık ve finans işlemleri alanında deneyimli olup reel sektördeki tecrübeleriyle min. 3 yıl tecrübeye sahip,
 • Nakit akış süreçlerinin yönetimi, kredi ve ödeme işlemleri, maliyet ve karlılık analizleri konularında deneyimli,
 • Türk Vergi mevzuatına hakim, Tek Düzen Hesap Planını iyi derecede bilen,
 • Maliyet, fatura düzenlenmesi konusunda bilgili,
 • Resmi dairelere verilecek olan tüm beyanname ve formlar ile SGK kurumuna verilecek bildirgeleri hazırlayabilen ve e-beyan uygulamalarını kullanabilen,
 • MS Office uygulamalarına hakim, Micro Programı kullanımında yetkin,
 • E-Fatura konusunda tecrübeli,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek
 • Banka işlemlerinin ve işlem takiplerinin yapılması.
Başvuru

Adaylar ilana 20 Nisan 2022 tarihine kadar cv’lerini insan.kaynaklari@tohumotizm.org.tr adresine göndererek başvuruda bulunabilir.