KADAV Ekip Arkadaşları Arıyor

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) çeşitli pozisyonlarda ekip arkadaşları arıyor.
Pozisyon: Psikolog 
İlan tarihi: 20 Aralık 2021
İlan Kapanış Tarihi: 9 Ocak 2022

Pozisyon Süresi: 4 ay
Yer: Küçükçekmece, Sefaköy Ofisi İstanbul
Başvuru Kodu: VV-A.1.5 Psikolog Başvuru

KADAV,  şiddetten hayatta kalan Suriyeli mülteciler özelinde koruma hedefli yeni bir proje başlatıyoruz. Bu proje süresince şiddetten hayatta kalmış ve hala şiddet riski altında bulunan kişilere nakit desteğe dayalı müdahaleyi ön gören bu çalışmada vaka ekibinin yaşayabileceği ikincil travma riskine karşı ve çalışma ekibinin tüm psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması için ekipte yeni bir psikoloğa ihtiyaç duyuyor.

Pozisyon tam zamanlı ofis çalışmasını gerektirmekte olup, zorunlu hallerde evden çalışma durumuna KADAV’daki ilgili çalışma ekibince karar verilecek.

Sorumluluklar

• KADAV bünyesindeki çalışma ekiplerine ilgili konularda destek vermek,
• Seans desteğine ihtiyaç duyan KADAV çalışanları ile görüşme yapmak ve desteklemek,
• Bireysel görüşmeler ve grup görüşmelerini gerçekleştirmek,
• Aciliyeti ve hassasiyeti tespit edilen vakalar için gerekli müdahale ve yönlendirmelerin yapılması,
• Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım
sağlamak,
• Düzenli raporlar oluşturmak ve bunları idari çalışma ekibine ileterek kurumsal iletişimi
geliştirmek üzere öneriler sunmak,
• Mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı,
başvuranın mahremiyet hakkını koruyan bir biçimde ve kültürler arası farklıları gözeterek çalışmak
Deneyim ve Aranan Kriterler:
• Tercihen klinik psikoloji ya da travma yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak
• TCDŞ ve travma çalışma alanı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Daha önce sivil toplum kuruluşlarının benzer projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması ve
kurumsal/idari ilişkiler üzerine çalışma yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Analitik, pratik, çözüm ve sonuç odaklı olmak,
• Ekip çalışmasına yatkın olmak
• KADAV’ın yönetim yapısına ve ilkelerine uyumlu çalışmak

Başvuru

Bu pozisyonda çalışmak isteyen adayların bize özgeçmişleri ile birlikte başvuru motivasyonunu özetledikleri kısa bir e-maili “VV-A.1.5 Psikolog Başvuru” başlığıyla info@kadav.org.tr adresi üzerinden ulaştırabilirler.

Pozisyon – Tercüman 
 • İlan Kapanış Tarihi: 9 Ocak 2022
 • Pozisyon Süresi: 4 ay
 • Yer: Küçükçekmece, Sefaköy Ofisi İstanbul
 • Başvuru Kodu: VV-A.1.6 Tercüman Başvuru
 • KADAV “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetten Korunma” çalışması için İstanbul’da ikamet etmekte olan ve Tercüman olarak sorumluluk alacak bir ekip arkadaşı arıyor.
 • KADAV, şiddetten hayatta kalan Suriyeli mülteciler özelinde koruma hedefli yeni bir proje başlatıyor. 17 Ocak 2022’de başlayacak olan bu proje yaklaşık üç buçuk ay sürerek 29 Nisan 2022’de sona erecek.
 • Bu süre içerisinde şiddetten hayatta kalmış ve hala şiddet riski altında bulunan kişilere nakit desteğe dayalı müdahaleyi ön gören bu çalışmada etkili bir vaka yönetim süreci yürütmek için ekipde yeni bir Arapça-Türkçe konuşan tercümana ihtiyaç duyuyor.
 • Pozisyon tam zamanlı ofis çalışmasını gerektirmekte olup, zorunlu hallerde evden çalışma durumuna KADAV’daki ilgili çalışma
  ekibince karar verilecek.

Sorumluluklar

• Vaka çalışmasının sürdürülebilmesi için Arapça konuşan Suriyeli mültecilerle yapılacak tüm yüz yüze, çevrimiçi görüşmeler veya telefon görüşmelerinde eş zamanlı sözlü tercüme;
• Gerekli durumlarda vaka çalışanları ile birlikte tercüman olarak danışana eşlik etmek
• Vaka yönetim sürecinde, Arapça konuşan danışanların Arapça yazılmış olan ilgili belgelerinin yazılı tercümesi;
• Proje süresince üretilebilecek duyuru, görünürlük materyalleri için Arapça çeviri desteği sağlamak
• Arapça tercüme konularında, ilgili diğer iş ve görevleri yerine getirmek
• Vaka ekibi için psikolog tarafından yürütülecek olan süpervizyon seanslarına katılım sağlamak
• Vaka yönetiminde mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan bir biçimde ve kültürlerarası farklılıkları gözeterek çalışmak

Deneyim ve Aranan Kriterler

• Türkçe ve Arapça dillerinde ileri düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri
• Tercihen, TCDŞ ve mülteci alanındaki sivil toplum alanında (profesyonel veya gönüllü olarak) en az 1 yıllık deneyiminin olması
• En az 1 yıl benzer pozisyonlarda çalışmış olması
• Tercihen, Psikososyal Destek Projeleri kapsamındaki aktivitelerde çalışmış olması
• Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office)
• Ekip çalışmasına yatkınlık
• KADAV’ın yönetim yapısına ve ilkelerine uyumlu çalışmak

Başvuru 

Bu pozisyonda çalışmak isteyen adayların bize özgeçmişleri ile birlikte başvuru motivasyonunu özetledikleri kısa bir e-maili “VV-A.1.6 Tercüman Başvuru” başlığıyla info@kadav.org.tr adresi üzerinden ulaştırmaları gerekiyor.

Pozisyon: Vaka Yöneticisi
 • Pozisyon Süresi: 4 ay
 • Yer: Küçükçekmece, Sefaköy Ofisi İstanbul
 • Başvuru Kodu: VV-A.1.3 Vaka Yöneticisi Başvuru
 • KADAV “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetten Korunma” çalışması için İstanbul’da ikamet etmekte olan ve Vaka Yöneticisi olarak sorumluluk alacak bir ekip arkadaşı arıyor.
 • KADAV,  varolan çalışmalarımızı desteklemek amacıyla şiddetten hayatta kalan Suriyeli mülteciler özelinde koruma hedefli yeni bir proje başlatıyor.
 • 17 Ocak 2022’de başlayacak olan bu proje yaklaşık üç buçuk ay sürerek 29 Nisan 2022’de sona erecek.
 • Bu süre içerisinde şiddetten hayatta kalmış ve hala şiddet riski altında bulunan kişilere nakit desteğe dayalı müdahaleyi ön gören bu çalışmada etkili bir vaka yönetim süreci yürütmek için ekimizde yeni birine ihtiyaç duyuyor.
 • Pozisyon tam zamanlı ofis çalışmasını gerektirmekte olup, zorunlu hallerde evden çalışma durumuna KADAV’daki ilgili çalışma ekibince karar verilecek.

Sorumluluklar

– Tüm vaka yürütme sürecinin (tespit, değerlendirme, plan, uygulama, takip ve kapanışı içeren
şekilde) yönetilmesi ve raporlanması
– Vaka yönetim sürecine dahil olan tüm ekibin koordinasyonunun sağlanması
– Koruma alanında güncellenen bilgilerden proje ekibinin düzenli olarak haberdar edilmesi
– Danışanlarla sürekli ve interaktif bir iletişimin temin edilmesi
– Danışanların TCDŞ bağlamında koruyucu ve önleyici mekanizmalara erişiminin sağlanması,
– Nakdi destek müdahalesinin titizlikle ve sosyal çalışma etiğine uygun yürütülmesi,
– Acil koruma ihtiyacı olan vakaların hızlı bir biçimde tesbit edilip müdahalesinin belirlenmesi
– Gerekli durumlarda danışanların KADAV dışındaki kurumlara yönlendirilmesi
– İhtiyaçları belirlemek ve alandaki paydaşlarla etkileşimi artırmak amacıyla haritalama çalışması yürütmek
– Vaka yönetiminde mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan bir biçimde ve kültürlerarası farklıları gözeterek çalışmak
– Veritabanı girişi için gerekli bilgi ve belgelerin kaydedilmesi ve korunması,
– KADAV içerisindeki diğer çalışma grupları ile koordineli şekilde çalışılması.

Deneyim ve Aranan Kriterler

– Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun,
– TCDŞ ve Mülteci alanlarındaki sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde en az 2 yıl görev almış olmak
– En az B2 seviyesinde İngilizce biliyor olmak
– MS Office programlarına hâkim,
– İletişim becerisinin kuvvetli olması
– Ekip çalışmasına yatkın olmak
-KADAV’ın yönetim yapısına ve ilkelerine uyumlu çalışmak

Başvuru 

Bu pozisyonda çalışmak isteyen adayların bizlere özgeçmişleri ile birlikte başvuru motivasyonunu özetledikleri kısa bir e-maili
“VV-A.1.3 Vaka Yöneticisi Başvuru” başlığıyla info@kadav.org.tr adresi üzerinden
ulaştırmaları gerekiyor.

Pozisyon : Toplumsal Cinsiyet Farkındalık ve Kapasite Geliştirme Eğitmeni
 • Pozisyon Süresi: 01.01.2022 / 31.12.2022
 • İstihdam türü: Tam Zamanlı
 • Yer: Türkiye, İstanbul / Küçükçekmece
 • Başvuru Kodu: 2022-600108-Eğitmen Başvurusu
 • KADAV “İstanbul’da GBV Önleme ve Mülteci Kadınları Güçlendirme” çalışması için İstanbul’da ikamet etmekte olan ve Eğitmen olarak sorumluluk alacak bir ekip arkadaşı arıyor.KADAV, UNHCR ile birlikte yürüttüğü “İstanbul’da GBV Önleme ve Mülteci Kadınları Güçlendirme” projesi kapsamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddete (TCDŞ) karşı mücadele ve toplum temelli koruma yoluyla mülteci kadınların güçlendirilmesi ve Mülteci koruma ve kadın hakları hareketinde yer alan çeşitli aktörlerle işbirliğini güçlendirme üzerine çalışacak.
 • Bu projede, toplumsal cinsiyet odaklı atölyeler ve kapasite geliştirme eğitimleri verecek, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıyla ağlar oluşturacak ve var olan ağların geliştirilmesini sağlayacak bir Eğitmen istihdam edilecek.
 • İlgilenen adayların ayrıntılı bir özgeçmiş ile tam ve güncel iletişim bilgilerini içeren bir motivasyon mektubunu konu satırına “2022-600108-Eğitmen Başvurusu” e-posta yoluyla info@kadav.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Sorumluluklar

 •  Türkiye’de TCDŞ önleme ve müdahale kapsamındaki haklar, destekler ve ilgili yasal mevzuat hakkında kurum/kuruluşlar ile mülteci topluluklarına yönelik, toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturmayı ve bunu yaygınlaştırmayı hedefleyen, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler ve atölyeler tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle ya da toplumsal cinsiyet bağlamında mültecilerin hak ve yükümlülükleri ile destek mekanizmaları hakkında atölye modülleri geliştirmek
 • Eğitim sonuçlarını ve çıktılarını analiz etmek ve ilerideki eğitimler ve geliştirme olanakları için önerilerde bulunmak
 • Alandaki paydaşlarla ağ oluşturma ve işbirliği ilişkilerini sürdürmek ve güçlendirmek (il düzeyi/İstanbul)
 •  Yürütülen faaliyetler hakkında sorumlu personel ile düzenli iletişim içerisinde çalışmak ve düzenli raporlamaları yapmak

Gereksinimler ve Yetkinlikler

 • Sivil toplum kuruluşlarında İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Göç/Mülteci koruma alanlarında en az 2 yıl deneyim.
 • Üniversite Mezunu (Lisans gereklidir), tercihen Sosyal Bilimler veya ilgili alanlardan
 •  Atölye ve eğitimler için Kolaylaştırıcı/Eğitmen olarak deneyim sahibi
 •  İletişim ve işbirliği kurma becerileri yüksek
 •  Güçlü organizasyon becerilerine sahip olmak
 •  Zoom ve MS Office uygulamaları başta olmak üzere dijital araç ve platformlara iyi derecede hakim
 •  KADAV’ın yönetim yapısına ve ilkelerine uyumlu çalışmak
 •  Tercüman ile çalışabilecek
 •  Raporlama deneyimine ve becerilerine sahip
 • Diller (yazılı ve sözlü): Türkçe (akıcı), İngilizce (B2), (tercihen Arapça)