ÇYDD Ekip Arkadaşları Arıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Mali ve İdari İşler Yöneticisi ve Muhasebe Elemanı arıyor. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2021.
Pozisyon: Mali ve İdari İşler Yöneticisi

İş Tanımı

 • Yönetim Kurulu’na bağlı olarak finansal planlama, muhasebe, satın alma, personel ve idari işler fonksiyonlarını yürütmek,
 • Kurum hedefleri doğrultusunda bütçe çalışmalarını diğer departmanlarla birlikte yürütmek, konsolide etmek, bütçe fiili takibini yapmak,
 • Kısa ve orta vadeli finansal planlama konusunda tüm süreçleri oluşturmak ve yönetmek,
 • Kurum içi yönetim raporlarını hazırlamak,
 • Kurumun finansal yatırımlarını yönetmek,
 • Muhasebe kayıtlarının oluşturulması, bilanço ve gelir tablosunun çıkarılma işlemlerini yönetmek, denetlemek,
 • Mali risklerin kontrolü için iş süreçlerini oluşturmak ve denetlemek,
 • Projeler mali konularını takip etmek, proje maliyet raporlaması hazırlamak,
 • İktisadi İşletme faaliyetlerini takip etmek, analiz etmek ve raporlamak
 • Mali işler ve kaynak planlama süreçlerini tasarlamak, kurgulamak, ve uygulamak,
 • Sistem ve iş geliştirmeye yönelik projelere katkıda bulunmak,
 • Dijital dönüşüm projesinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak
 • Satın alma süreçlerini diğer departmanlarla birlikte yürütmek,

İstenilen Yetenek ve Deneyimler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan
 • En az 5 yıl ilgili alanda tecrübeli
 • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen
 • Mali işler yazılımları kullanımı konusunda tecrübeli
 • Finansal analiz – mali raporlama teknikleri konusunda bilgi ve birikime sahip olan, bütçe ve planlama konularında tecrübeli
 • Sistem ve süreç kurma, geliştirme, operasyonel, finansal denetim konularında deneyimli
 • Mevzuat bilgisine sahip
 • Mali risklerin kontrolü konusunda tecrübeli
 • Takım çalışmasına yatkın
 • İletişim becerileri güçlü

Başvuru

Niteliklere uygun adayların, özgeçmişlerini salper@cydd.org.tr adresine 1 Kasım 2021 tarihine kadar gönderebilirler.

Pozisyon: Genel Muhasebe Elemanı

İş Tanımı

 • Banka hareketlerinin takibi ve bankalar muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Genel muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
 • Bireysel bağış hesaplarının takibi ve muhasebeleştirilmesi,
 • Kredi kartı işlemlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesi
 • Alındı belgesi kontrolleri,
 • Aylık yönetim raporlamalarının hazırlanmasına destek olunması.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe vb. bölümlerinden mezun,
 • Tek düzen hesap planına hakim,
 • Genel muhasebe alanında en az 5 sene deneyimli,
 • MS Office programlarına hakim, iyi derecede excel kullanan,
 • Masraf yeri ve yönetim raporlaması konularında deneyim sahibi,
 • ERP Muhasebe programları ve raporlaması konularında tecrübeli,
 • Çözüm odaklı, analitik düşünen, iletişim ve planlama yeteneğine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Kendini geliştirmeye istekli.

Başvuru

Niteliklere uygun adayların, özgeçmişlerini salper@cydd.org.tr adresine 1 Kasım 2021 tarihine kadar gönderebilirler.