DDK Kamuya Yararlı Dernek, Vakıf, Kooperatif, Meslek Kuruluşları ve Birlikleri Denetleyebilecek!

20 Ağustos 2021
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) denetleme yapacağı kurumlar arasına kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşlarının her türlü ortaklık ve iştirakleri de dahil edildi.

20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu Hakkında değişiklik yapılarak, Kurul’un denetleme yapacağı kurumların kapsamı genişletildi.

Yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili kararname kapsamında olacaklar.

Diğer bir deyişle, DDK kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde, her türlü idari soruşturma, denetleme, inceleme ve araştırma yapacak.

Bilindiği gibi DDK Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. DDK, görev alanına dahil olan tüm kurumlardan gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.