‘Ordu’nun %74’ü Madenlere Ruhsatlı’

Maden mevzuatının ülke genelinde yarattığı tehdidi ortaya koyabilmek için çalışmalarına devam eden TEMA Vakfı, Ordu ili madencilik raporunu açıkladı. Rapora göre, zengin canlı tür çeşitliliği, su varlığı, doğası, tarım alanlarıyla öne çıkan ve Türkiye fındık ihracatının merkezi olan Ordu ilinin %74’ü madenlere ruhsatlı. Ordu ili özelindeki IV. Grup madenlere ilişkin hazırlanan çalışmanın ilk bulguları, bölgenin 435 maden ruhsatına bölündüğünü ortaya koydu.

TEMA Vakfı tarafından Ordu ili özelinde hazırlanan son rapora göre; Türkiye’nin en önemli doğa, tarım ve kültür merkezlerinden biri olan ilin yüzde %74’ü IV. Grup madenlere ruhsatlı. Doğası, su varlıkları, meraları ve fındık bahçeleriyle Türkiye’nin  biyolojik çeşitliliğinin ve tarımsal üretiminin teminatı olan bölgenin geleceği, 435 adet IV. Grup maden ruhsatı ile tehdit altında. Çalışma, mevcut ruhsat sahalarının hayata geçmesi halinde, Ordu’nun toprağının, suyunun, doğal varlıklarının, yöre insanının sağlığının ve tarıma dayalı ekonomisinin telafisi imkansız zararlar göreceğini ortaya koyuyor.

ordu madenTEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Maden Kanunu’nda bugüne kadar yapılan değişikliklerin, ülkemizin doğa alanlarını, tarım alanlarını, meralarını ve kültür miraslarını madencilik faaliyetlerine açtığına dikkat çekti. Ataç açıklamasında, mevcut Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, tüm koruma statülerini yok sayarak; doğayı, tarımsal üretimi ve yaşam alanlarını yüzlerce maden ruhsatı ile karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Ordu’nun bu mevzuat ve mevcut maden politikalarından en ağır şekilde yaralanan illerimizden biri olduğunu belirten Ataç, Fatsa’da çalışmakta olan altın madeninin çok kısa bir sürede bölgenin doğal varlıklarına, insan sağlığına ve tarım ekonomisine ciddi zararlar verdiğinin altını çizdi. Yöre halkı ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin, altın madeninin yarattığı tahribata karşı ilk günden bu yana, yaşam alanlarını korumak için büyük bir çaba gösterdiğini hatırlatan Ataç, “Vakıf olarak yaptığımız çalışma sonucu ortaya çıkan tablo, tüm bu çabanın ve emeklerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugün maalesef ülkemizde doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası kanunlarla korunmamaktadır. Halbuki, ülkemizde bu gibi alanları kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korumamız gerekmektedir. Aksi halde madencilik faaliyetleri Çanakkale’de, Muğla’da, Ordu’da olduğu gibi doğamızı ve tarımsal üretimimizi tehdit altına almaya devam edecek. Yetkilileri yöre halkının sesini duymaya, Ordu ve tüm illerimiz için madencilik faaliyetlerine karar verirken; doğal varlıklarımızı, tarımımızı ve su varlıklarımızı göz önünde bulundurmaya, bu tarihi sorumluluğu hep birlikte almaya davet ediyoruz” dedi.

Ordu’da madencilik çalışmasının ilk bulguları şu şekilde:

  • Ordu’nun %74’ü IV. Grup maden ruhsatları ile ruhsatlandırılmıştır. 
  • 8 ilçede ruhsatlılık oranı %90’ın üzerindedir. Fatsa, Çatalpınar, Çamaş, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Karataş, Ulubey ruhsat oranlarının % 100’e yaklaştığı ilçelerdir. 
  • Orman alanlarının %65’i madenler için ruhsatlandırılmıştır. 
  • Ordu’da bulunan uluslararası koruma kriterlerine göre belirlenen ve nadir flora ile fauna barındıran, dünya ölçeğinde önemli ekosistemler olan Önemli Doğa Alanları’nın %80’i madenler için ruhsatladırılmıştır.
  • Önemli Doğa Alanları’ndan biri olan Giresun Dağları’nın tamamı madenlere ruhsatlıdır.
  • Tarım alanlarının %76’sı madenler için ruhsatlandırılmıştır.
  • Meralarının %64’ü madenler için ruhsatlandırılmıştır. 
  • Ordu’nun nadir canlı tür çeşitliliği, doğal ve kültürel özellikleriyle tabiatı koruma alanı, milli park gibi statülerle koruma altına alınmış alanlarının %91’i madenlere ruhsatlıdır. Korunan alanların içinde yer alan arkeolojik sit alanlarının %94’ü ve tohum-meşcere alanlarının tamamı madenlere ruhsatlıdır.