Belediyeler İçin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi Çıktı

'İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı' projesi kapsamında 'Belediyeler için Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi' kamuoyu ile paylaşıldı. Politika geliştirme adımlarını ve başarılı örnek uygulamalarını anlatan rehberin, belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çabalarını artıracak bir araç olması hedefleniyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, TÜSİAD iş birliği, Sabancı Vakfı ve UNFPA Türkiye desteği ile yürüttüğü ve şirketlerin yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanarak çalışan kadınların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini amaçlayan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) Projesi’nde yeni bir adım daha atıldı. Proje kapsamında hazırlanan “Belediyeler için Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi” kamuoyu ile paylaşıldı.

Rehber iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkesel olarak benimsemiş belediyelerin bir işveren olarak; işin, iş yerinin ve çalışanların kadına yönelik hane içi şiddetten en az seviyede etkilenmesini sağlayacak politika ve yönergeleri geliştirmeleri için atılacak adımları, kullanılacak araç ve yöntemleri ve başarılı uygulama örneklerini kapsıyor. Ayrıca, Rehberde belediyelerin iştirakleri veya diğer paydaşlarıyla olan ilişkisinde de hane içi şiddetle mücadeleyi yaygınlaştırmaları için hayata geçirilebilecek öneriler de yer alıyor. BADV projesi kapsamında 2021 yılında rehberin 3 gönüllü pilot belediyede uygulanması hedefleniyor.

Rehber kadına yönelik şiddetin bir insan hak ihlali olmasının yanı sıra kadınların ekonomiye etkin katılımı ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen bir sorun olduğu olgusundan hareket ediyor. Bu çerçevede rehber, kadına karşı şiddeti, belediyeleri dolaylı olarak etkileyen bir toplumsal sorun olarak değil aynı zamanda doğrudan etkileyen bir iş ve işyeri sorunu olarak da tespit ediyor.

Dolayısıyla rehber yerel yönetimlerin bir parçası olan belediyelerinde devletin özen yükümlülüğünün bir uzantısı olarak kadına yönelik hane içi şiddetle mücadelede adlıkları konumun büyük önem kazandığını; topluma birçok konuda ilk elden hizmet sunması dolayısıyla kadına yönelik hane içi şiddet ile yerelde mücadele için oldukça önemli bir aktör belediyelerin işveren olarak da kadın yönelik hane içi şiddetle mücadele için hızla hayata geçirebilecekleri uygulamalarla toplumda yaratacakları “çarpan etkisini” büyük olarak görüyor.

Rehberde “hane içi şiddet” kavramı, “ev içi şiddet” ve “yakın ilişkide şiddet” kavramları birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanılıyor.

Belediye ve iştiraklerinde yürütmeden sorumlu üst düzey yöneticiler ve kadına yönelik hane içi şiddet konusunda kurum politikası geliştirme sorumluluğunu üstlenen birimler ve ekipler, rehberin hedef okuyucunu oluşturuyor.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler