ERG Dijital İletişim ve Kampanyalar Sorumlusu Arıyor

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşüm yaratma fikrinden heyecan duyan Dijital İletişim ve Kampanyalar Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021.
 İş Tanımı 
 • ERG iletişim ekibinin sorumlu olduğu iletişim etkinliklerinin ve materyallerinin hazırlanması; dijital iletişim çalışmalarının ve iletişim kampanyalarının yönetilmesi, ERG’nin dijital dönüşüm yol haritasının uygulanmasında ilgili birimlere destek olunması.
 • Strateji, İşbirliği ve İletişim Koordinatörü’nün süpervizyonunda, ERG’nin 2030 stratejisi, hedefleri ve dijital dönüşüm vizyonuna katkıda bulunmak; Dijital İletişim Asistanı ile birlikte dönüşüm yol haritasının uygulanmasını sağlamak.
 • Dijital iletişim başlığı altında aşağıdakilerin sorumluluğunu ve raporlamasını üstlenmek:
 • Dijital marka ve iletişim stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Dijital iletişim kanallarının (web sitesi, sosyal medya kanalları, e-bülten vb.) eşgüdümlü olarak yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Dijital iletişim trendlerini takip ederek, dijital iletişim kanalları için içerik geliştirmek ve kanalları yönetmek,
 • Eğitimde İyi Örnekler Konferansı vb. gibi imza işlerin ve dönemsel olarak ortaya çıkan projelerin iletişim kampanyası süreçlerini yönetmek,
 • Dijital İletişim Asistanı ile birlikte, ERG’nin dijital platformlarının görsel ve metinsel olarak güncelliğini sağlamak,
 • Dijital İletişim Asistanı ile birlikte, ERG’nin ileti yönetim sisteminin etkin bir şekilde kullanımını sağlamak,
 • Dijital iletişim kanallarının raporlanması,
 • Dijital araçları, ERG’nin gereksinimlerine göre işlevselleştirmek, ERG’nin çıktı ve çalışmalarının gereksinimlerine cevap verecek yeni platformlar/çözümler geliştirmek,
 • ERG’nin iletişim etkinliklerinin tasarımı ve organizasyonunu sağlamak. Buna dair şunların sorumluluğunu ve raporlamasını üstlenmek:
 • ERG etkinliklerinin ve yayınlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, paydaşlarla düzenli ve etkili iletişim kanalları kurmak ve işletmek,
 • Proje yazım süreçlerinde iletişim bileşenlerini kurgulamak ve projelerin iletişim etkinliklerini yürütmek,
 • ERG’nin kurumsal iletişim materyallerini hazırlamak,
 • Her türlü iletişim materyalinin ERG’nin kurumsal kimliği ile tutarlı olmasını sağlamak ve tüm içeriklerin düzelti ve yayına hazırlık süreçlerini tasarım ajansı ile işbirliği içinde yürütmek,
 • Medyaya yönelik etkinliklerin ve içeriklerin tasarım, hazırlık ve uygulama süreçlerini yürütmek ve/veya koordine etmek,
 • Medya ile ilişkileri yönetmek ve medyada ERG’nin görünürlüğünü izlemek ve geliştirmek üzere çalışmak.
 • ERG’nin kurumsal destekçilerine yönelik hazırlanacak periyodik raporları ve iletişim materyallerini hazırlamak; proje destekçilerine yönelik hazırlanacak periyodik raporların iletişim ile ilgili bölümlerine bilgi ve içerik desteği sunmak;
 • Tüm bu işler çerçevesinde, ilgili hizmet sağlayıcılar (yaratıcı ajans, editör, tasarımcı, yayıncı, yazılımcı, etkinlik yönetimi şirketi vb.) ile iletişim ve eşgüdüm içinde çalışmak;
 • ERG’nin iletişim öğrenimlerini zenginleştirmek ve uluslararası mecralarda akran kuruluşlarla iletişim ve işbirliği fırsatları oluşturmak.
Aranan Özellikler
 • En az 4 yıl dijital iletişim ve kampanya yönetimi tecrübesine sahip
 • Tercihen en az 2 yıl sivil toplumda profesyonel çalışma deneyimi
 • Dijital platformların dinamikleri ve dijital iletişim trendleri konusunda analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi
 • Sosyal medya ve e-mail marketing içerik yazarlığı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
 • Görsel tasarım araçlarını temel seviyede kullanabilen
 • Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilen, sözlü ve yazılı aktif olarak kullanabilen
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim
 • Tercihen SEO ve SEM çalışma prensipleri ve dinamiklerine hakim
 • Tercihen web tabanlı içerik yönetim sistemleri ve wordpress tecrübesi olan
 • İletişim becerileri yüksek, çözüm odaklı
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, detaylara önem veren
 • Takip ve planlama yeteneği gelişmiş, çok paydaşlı ve karmaşık süreçleri yönetebilen.
Başvuru
 • ERG’nin dijital vizyonunu oluşturmak ve dijital öğrenimlerini zenginleştirmek için İletişim Ekibine katılmak isteyen adaylar, İngilizce özgeçmişlerini, İngilizce ve Türkçe yazı örneklerini ve bir sayfalık niyet mektuplarını 31 Mayıs 2021, Pazartesi gününe kadar erg@sabanciuniv.edu adresine “DİKS2021 Başvuru” başlığıyla ulaştırabilir.
 • Değerlendirmeler başvuru geldikçe yapılacak ve uygun aday bulunduğunda pozisyon kapatılacak.