Emniyet Genelgesine Karşı Ortak Metin: “Buradayız, Kayıttayız”

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2021 tarihli genelgesine karşı belgeselci, gazeteci, aktivist ve belgesel fotoğrafçılarından oluşan 100’den fazla kişi, kararı tanımadıklarını beyan ederek, “Buradayız, Kayıttayız” başlığı ile ortak bir açıklama yayınladı.

Emniyet’in Genelgesine Karşı Ortak Metin : “Buradayız, Kayıttayız”“Buradayız, Kayıttayız” başlığı ile yapılan ortak açıklamada; “Halkın haber alma ve olaylar hakkında bilgi ve kanaat sahibi olması hakkı vardır. Kimsenin görüş edinme hakkı sınırlandırılamaz. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkesi, esasen kamusal alanda kamu gücünü kullananları gözetmek amacıyla uygulanan bir ilke değildir.” tespiti öne çıkıyor.

“Hiçbir eylemde çekim yapılamaz olursa, polisin şiddetinin artacağını, belgelenemediği için bu tür durumlardaki cezasızlığın önlenemeyeceğini ön görmek güç değil” denilen açıklamada, “Her şeyden önce ‘Kişisel verilerin korunması ilkesi’, kamusal alanda kamu gücünü kullanma yetkisi olan kolluk kuvvetleri için uygulanamaz” vurgusu yapılıyor ve buradan hareketle, genelgenin Anayasa’ya ve kanunlara aykırılık içerdiği kaydediliyor.

“Basın Yayın Araçları Suç Aleti Değildir!”

Anayasa’nın bir bütün olarak ele alınmasının, 26.madde (Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti), 27.madde (Bilim ve Sanat Hürriyeti) ve 28. maddeleri (Basın Hürriyeti) birlikte değerlendirilmesinin gerektiği belirtilen metinde, genelge ile ifade özgürlüğünün engellenemeyeceğinin altı çiziliyor. Ayrıca, “Basın yayın araçları suç aleti değildir” deniyor ve herkesin “haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahip” olduğu hatırlatılıyor.

Genelgenin “olası bir polis şiddetinin örtbas edilmesi için ve hatta böyle bir şiddetin teşvik edilmesine neden olabilecek (kamera kaydının engellenmesi ve görüntü almak isteyen meslektaşlarımızın anayasal hakları yok sayılarak gözaltına alınmasına ortam hazırlayacak) özellikte” ve “hukuka aykırı” olduğunun altı çiziliyor.

Açıklama, genelge “bizim açımızdan yok hükmündedir. Buradayız ve kayıttayız.” mesajıyla son buluyor.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler