Hrant Dink Vakfı Proje koordinatörü Arıyor

Hrant Dink Vakfı, Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele edip çoğulculuğu teşvik ederek, insan hakları ve farklılıklara saygılı dil ve söylemi desteklemeyi amaçlayan yeni projesinde görevlendirilmek üzere proje koordinatörü arıyor. Son başvuru tarihi 31 Mart 2021.
Proje Hakkında

Hrant Dink Vakfı yürütücülüğünde, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Uluslararası Olof Palme Merkezi ortaklığıyla yapılan proje, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele edip çoğulculuğu teşvik ederek, insan hakları ve farklılıklara saygılı dil ve söylemi desteklemeyi amaçlıyor. Projede bu amaçla, ayrımcılıkla mücadele eden STK’ların kapasitesini artırıp uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirerek, deneyim paylaşımı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, STK’ların kapasitesini geliştirmek için burs, eğitim ve hibe programları yürütülüyor; ayrımcılıkla mücadelede ilham verici ulusal ve uluslararası düzeyde panel ve atölyeler yapılıyor; yurt dışında geliştirilmiş ayrımcılıkla mücadele materyallerinin Türkiye’ye adapte edilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanıyor.

Görev Tanımı
 • Projenin genel raporlama işlerini yürütmek.
 • Projenin bütçe takibini yapmak ve mali raporları hazırlamak.
 • Proje destekçisi ile sürekli irtibat halinde olmak ve ilgili birimleri güncellemek.
 • Proje ekibi arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
 • Proje süresince yapılacak birebir görüşmeler ve toplantılar için ulusal ve uluslararası sivil toplum sektörlerinde ilgili kurum ve kişilerin belirlenmesine katkı sunmak.
 • Proje kapsamında hazırlanacak materyallerin araştırılmasına ve adapte edilmesine destek olmak, ulusal ve uluslararası düzeyde panellere ve atölye çalışmalarına katkı sunacak ilgili uzmanların ve kuruluşların belirlenmesine ve iletişim kurulmasına katkı sağlamak.
 • Proje faaliyetlerine dair geri bildirimlerin alınmasını sağlamak ve alınan geri bildirimleri raporlamak.
 • Görünürlük faaliyetlerine, duyuruların ve tanıtım materyallerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 • Proje boyunca proje verilerinin, çıktılarının ve duyurularının takibini yapmak ve web sitesinin güncellenmesini sağlamak.
Aranan Nitelikler
 • Sivil toplum kuruluşlarında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip veya Avrupa Birliği Başkanlığı projelerinde proje koordinasyon tecrübesi olan,
 • Ayrımcılık ve ayrımcı söylem konularına dair bilgi sahibi olan (tercihen daha önce bu alanda çalışma yapmış),
 • Lisans/Yüksek lisans derecesi olan (tercihen Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun),
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Araştırma ve literatür taramada tecrübe sahibi,
 • Konferans, toplantı ve atölye organizasyonu tecrübesine sahip,
 • Tam zamanlı çalışmaya uygun,
 • Ekip çalışması konusunda deneyimli, organizasyon ve takip yeteneği güçlü bir ekip arkadaşı
Başvuru

Adaylar, buradan başvuru formunu doldurduktan sonra niyet mektupları ile en az iki referans içeren özgeçmişlerini, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar info@hrantdink.org adresine göndererek başvurabilir.