STK’ların Genel Kurul Yasağı Kalktı

03 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mart 2021 tarihinde açıklanan yeni kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, düşük, orta ve yüksek riskli illerde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar genel kurullarını, 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapabilecek.

1 Mart 2021 tarihinde açıklanan “yeni kontrollü normalleşme” süreci, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerin sınıflandırılmasını esas alıyor. Bu değerlendirmeye göre 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrılıyor.

Yeni sürece göre , “çok yüksek riskli il” kategorisinde kalan kentler dışında kalan düşük, orta ve yüksek riskli illerde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşları genel kurullarını yapabilecekler.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’de “çok yüksek riskli il” kategorisinde olan kentler şunlar: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

“Yeni Kontrollü Normalleşme” Sürecinde, Çok Yüksek Riskli İller Hariç, STK’ların Genel Kurul Yasağı KalktıYüksek riskli il kategorisinde olan İstanbul için İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri yüksek risk grubunda bulunan ilimizde; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Sivil Toplum Kuruluşlarının yapacakları Genel Kurullarını, (günü-saati-yeri) faaliyet gösterdikleri yerin Kaymakamlığına bildirmeleri gerekmektedir.”

İlgili Yazılar

Tüm Haberler