Doğa Derneği Kadim Üretim Havzaları Koordinatörü Arıyor

Doğa Derneği, Kadim Üretim Havzaları Koordinatörü ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 21 Mart 2021.
Görev ve Sorumluluklar
 • Türkiye’nin Kadim Üretim Havzaları’nda (KÜH) gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; tarımsal üretimlerin (bitkisel ve hayvansal) araştırılması ve biyoçeşitlilik uzmanlarıyla çalışarak dokümantasyonunun yapılması.
 • Susuz ve yağmura dayalı tarım öncelikli olmak üzere tarımsal uygulamaların finansal sürdürülebilirliği ve yerinde korunması için çalışmalar geliştirilmesi ve uygulanması.
 • İzmir’de gerçekleştirilecek Kadim Üretim Havzaları restorasyon çalışmalarında plan hazırlıklarının yapılması ve pilot üretim alanları oluşturulması.
 • Kadim Üretim Havzaları çalışmalarımız kapsamında yürütülen faaliyetlerinin tüm aşamalarına gerektiğinde katkı verilmesi (araştırma, veri toplama, raporlama, saha çalışmaları yapma, etkinliklere katılma vb.)
 • Kadim Üretim Havzaları kapsamında planlanan çalışmaları ekip çalışmasıyla ve danışmanlarla eşgüdüm içerisinde programa uygun olarak tamamlanması ve raporlanması.
 • Farklı düzeydeki yerel aktör, paydaşlar ve ağlarla ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin sürdürülmesi, ortaklıklar geliştirilmesi.
 • Kadim Üretim Havzaları yaklaşımının geliştirilmesi ve yaygınlaşması için yürütülen çalışmalarda aktif rol alınması ve disiplinlerarası ilişkilerin güçlendirilmesi.
 • Kadim Üretim Havzaları çalışmalarının Doğa Derneği’nin, Önemli Doğa Alanları, Yavaş Dükkan gibi diğer çalışma alanlarıyla entegrasyonuna katkı sağlanması.
Aranan Nitelikler
 • Doğanın, doğa kültürü ve Kadim Üretim Havzaları’nın korunması için kişisel ilgiye ve adanmışlığa sahip olmak.
 • Lisans veya lisansüstü düzeyde ve tercihen tarım ekonomisi, iktisat, kalkınma, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi alanların birinde ya da birden fazlasında eğitim ve deneyime sahip olmak.
 • Kadim veya modern doğa dostu üretim yöntemleri konusunda merak, bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Ziraat, biyoloji, halk kültürü, ekonomi, peyzaj vb. alanlarla ilgili disiplinler arası çalışma yürütmeye hevesli olmak ve bu alanların eşgüdümlü çalışabilmesi için kolaylaştırıcı olmak.
 • Farklı ortamlarda farklı kesimlerden kişiler ve kurumlarla akıcı ve etkili iletişim kurmak. Türkçe dilini etkin bir şekilde kullanabilmek, tercihen İngilizce ve Anadolu dillerinden birini bilmek.
 • Rapor yazma/özetleme, redaksiyon, sunum hazırlama ve yapma, aynı anda birden çok ve farklı görevi yürütme ve zamanında tamamlama becerilerine sahip olmak.
 • MS Ofis programlarında (MS Word, MS Excel ve MS Powerpoint vb.) yetkin olmak.
 • Tercihen B sınıfı ehliyete ve aktif sürücülük becerilerine sahip olmak.
 • Saha çalışmaları amacıyla seyahat esnekliğine sahip olmak.
 • Yakın süpervizyona ihtiyaç duymadan çalışabilen, ayrıntılara dikkat eden, şeffaf, titiz ve kucaklayıcı bir çalışma anlayışına ve gönüllü bir ruha sahip olmak.
 • Türkiye ve dünyadaki farklı bakış açıları ve kültürlere karşı açık ve saygılı olmak.
 • Doğa Derneği ilkelerini benimseyerek çalışmak.
Başvuru

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 21 Mart 2021 tarihine kadar, “Kadim Üretim Havzaları Koordinatörü” başlığı ile basvuru@dogadernegi.org adresine bir sayfayı geçmeyecek bir niyet mektubu ve detaylı özgeçmiş göndermeleri gerekiyor.