Teyit Ekip Arkadaşları Arıyor

Teyit, Sosyal Etki İzleme Uzmanı, Metin Yazarı, Bilgi ve Belge Sorumlusu, Grafik Tasarımcı ve İletişim Asistanı pozisyonlarında ekip arkadaşları arıyor.
 1. Sosyal Etki İzleme Uzmanı

İstihdam: Tam Zamanlı

Teyit, ürettiği toplumsal ve çevresel etkiyi izleyecek ve değerlendirecek tam zamanlı bir sosyal etki uzmanı arıyor.

Görevleri

Program ve projeler çemberinde görev alacak sosyal etki izleme uzmanından beklentiler şöyle;

 • İzlenecek, değerlendirilecek verilere karar vermek: Teyit’in toplumda ve çevrede bıraktığı pozitif veya negatif etkinin anlaşılabilmesi için gereken veri veya anektod türlerinin belirlenmesini sağlamak.
 • Veri toplama standardını oluşturmak: Teyit’in farklı birimlerinin değişim teorisinde belirtilen hedeflerle uyumlu göstergeleri geliştirdiğinden emin olmak, göstergeleri tutma biçimleriyle kullanılacak araç ve şablonlara karar vererek, sosyal etki izlemesi için gereken verileri yapılandırarak iş akışı oluşturmak.
 • Araştırma metodolojileri geliştirmek ve yönetme: Gerektiği durumlarda saha, odak grup, anket gibi çalışmaların metodolojisini belirlemek ve araştırma süreçlerini gerek ekip üyeleri gerek dış paydaşlarla yönetmek.
 • Araştırmaları uygulamak: Gerekli durumlarda araştırma ve veri toplama faaliyetini birebir uygulamak için paydaşlarla görüşmeler yapmak, Teyit topluluğuyla etkileşimde kalmak.
 • Etki iletişimini kurgulamak: Teyit’in ürettiği sosyal etkinin Teyit topluluğu, paydaşları ve takipçileriyle düzenli olarak paylaşılmasını sağlayacak iletişim faaliyetlerini kurgulamak üzere iletişim ve erişim çemberiyle yakından çalışmak.
 • Öneriler geliştirmek: Teyit’in sosyal ve çevresel etkisini anlayıp, etkiyi artıracak veya negatif etkiyi ortadan kaldıracak aktivite veya strateji önerilerini ilgili çemberlere sunmak.

Aranan Nitelikler

 • Tercihen hesaplamalı sosyal bilimler alanında kullanılan yöntemlere ilgili.
 • Türkçe ve İngilizce dillerine tam hakimiyet.
 • Tercihen sosyal girişimcilik ekosistemine ve sosyal inovasyon gündemine hakimiyet.
 • Tercihen sosyal etki ölçümü konusunda eğitim almış veya etkinliklere katılmış olmak.
 • Tercihen veri çekme, derleme, düzenleme gibi işlemleri uygulayabilecek sevide Python veya R gibi bir programlama dili bilgisi.
 • Veri analistliği, izleme ve değerlendirme uzmanlığı ya da sosyal etki izleme uzmanlığı pozisyonlarında en az 2 yıllık deneyim.
 • Amaç ve sosyal etki odaklı çalışma becerisi.
 • Ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim ve geri bildirimde açıklık becerisi.

Başvuru

Sosyal etki izleme uzmanı pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar CV’lerini referanslarıyla ve aşağıda detayları paylaşılan vaka çalışmasıyla birlikte 1 Mart 2021 tarihine kadar kariyer@teyit.org adresine SEİZ-2021 koduyla gönderebilirler.

2. Metin Yazarı

İstihdam: Yarı Zamanlı

Teyit’in iletişim çalışmalarında kullanılacak multimedya konseptleri için metin üretecek, kompleks anlatım biçimlerini çözümleyerek Teyit’i en iyi ifade edecek iletişimleri tasarlayacak metin yazarı/copywriter arıyoruz.

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

Fikir üretimi: Teyit’in yapacağı kampanya ve paylaşımlar için fikir bulma ve ekibin ürettiği fikirleri son ürüne uyarlama becerilerine sahip olmak. Ekiple birlikte çalışarak konseptler üretmek, bu konseptlerin görsel veya yazılı içeriklerinin Teyit’in ana mesajlarına uygun ve akılda kalıcı şekilde iletimini sağlamak.

Hikayeleştirmek: Editörlerimizin sitede yayınladıkları doğrulama faaliyeti kapsamındaki analizleri ve çeşitli konular üzerinde yapılan detaylı inceleme içeriklerini hikayeleştirmek ve bu hikayeyi seçilen medyada uygun şekilde anlatmak.

Kimlik oluşturma: Uzun vadede Teyit’in doğru bilgiye sahip ama eğlenceli, eleştirel ve kapsayıcı bir dil oluşturmasına katkıda bulunmak. Aynı zamanda Teyit’in kendisini iyi ifade etmesini gerçekleştirmek.

Nitelikler

 • Esnek düşünme becerisi, oyunlaştırma yetisi.
 • Açıklık, merak, sorunlara çözüm bulma ve var olanı geliştirme isteği.
 • Teyit ekibi ve kullanıcısıyla empatiye dayalı açık iletişim kurmak
 • İnternet ve medya becerilerine sahip olup yaygın mecralarda eleştirel düşünebilmek
 • Türkçe’ye hakimiyet
 • Özenli ve titiz çalışma becerisi

Başvuru:

Metin Yazarı pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar CV ve portfolyolarını 1 Mart 2021 tarihine kadar kariyer@teyit.org adresine konu bölümüne MY-2021 yazarak iletebilirler.

3. İletişim Asistanı

İstihdam: Yarı Zamanlı – 4 ay

Teyit’in bilgi ekosisteminin sorunlarına çözüm geliştiren ekipleri desteklemek ve bir araya getirmek için üç yıldır sürdürdüğü Factory kuluçka ve topluluk programında yarı zamanlı çalışacak İletişim Asistanı aranıyor. Katılacak kişinin dijital dünyanın iletişim araçlarını iyi kullanması, platformlara uygun yaratıcı içerikler tasarlama, geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda ekibe katkı sunması bekleniyor.

Sorumluluklar

 • Haftalık iletişim planının hazırlanmasına katkı sunmak: Programın haftalık gündemine göre dijital iletişim kanalları üzerinden ilgili paylaşımların planlamasını yaparak Factory Program Sorumlusu’na sunmak ve geri bildirimlere uygun olacak şekilde planı hazırlamak,
 • Yayın mecraları için içerik hazırlamak: Planlamada belirlenen içeriklerin farklı sosyal medya veya yayın mecralarına (Medium, e-posta bülteni ya da web sitesi gibi) uygun metin ve görsellerini hazırlayıp paylaşım zamanlarını takvimlemek ve/ya ilgili paylaşımları yapmak,
 • Dijital topluluk iletişimini yürütmek: Sosyal medya mecralarında takipçilerin yorum ve sorularını yanıtlamak. Ekosistem aktörlerinin ilgili paylaşımlarının gerektiğinde yaygınlaştırılmasına katkı sunmak,
 • Program çağrı ve başvuru metinlerinin hazırlanmasına katkı sunmak: Program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin çağrı ve başvuru metinlerine katı sunmak ve gerektiğinde ilgili metinler için görseller hazırlamak.
 • Raporlama yapmak: Dijital iletişim kanalları üzerinden yapılan iletişim faaliyetlerinin aylık etkileşim raporunu hazırlamak.
 • Bülten hazırlanmasına katkı sunmak: Factory programının aylık haber ve duyuru bültenini hazırlamada Topluluk Sorumlusu’na tasarım ve içerik planlamasında katkı sunmak.
 • Ekosistem haritalamasına katkı sunmak:  Bilgi ve medya ekosistemi aktörlerinin kategorize edilmesi ve haritalanmasına katkıda bulunarak, ekosistem aktörleriyle yapılan görüşmelerinin organize edilmesini ve elde edilen bilgilerin ilgili ekip üyeleriyle paylaşılmasını kolaylaştırmak.

Nitelikler

 • Sosyal fayda odaklı çalışma deneyimine sahip
 • Medya ve bilgi ekosistemindeki gelişmeleri yakından takip eden
 • Türkçe ve İngilizce’ye hakim
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • İletişim ve geri bildirim alma becerisi yüksek
 • Sosyal medya platformlarındaki trendleri takip etme ve platformlara özgü konsept fikirleri geliştirmede becerikli
 • Orta düzeyde tasarım programlarını kullanabilme ve görsel üretme becerisine sahip
 • Farklı hedef kitlelere yönelik paylaşım ve etkileşim stratejisi geliştirme konusunda girişken
 • Yaratıcı ve yeniliklere açık

Başvuru

Factory İletişim Asistanı pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar CV’lerini 1 Mart 2021 tarihine kadar kariyer@teyit.org adresine konu bölümüne FİA-2021 yazarak iletebilirler.

4. Grafik Tasarımcı

İstihdam: Tam Zamanlı

Teyit ekibine dahil olacak grafik tasarımcının, Teyit’te üretilen içeriklerin anlaşılır ve dağıtılabilir şekilde yeniden üretiminde görev alması bekleniyor. Grafik tasarımcı toplumun sosyal ve estetik standartlarını yükseltmeyi profesyonel zorunluluk olarak kabul eder, aynı zamanda ekolojinin ve doğal çevrenin yararı için sorumlulukla hareket etmelidir. Teyit’te çalışan grafik tasarımcı, sosyal etkiyi önceleyecek şekilde üretimlerini gerçekleştirmelidir.

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

 • Görsel kimliğe katkıda bulunmak: Teyit’in vizyonu ve bakış açısını yansıtmak, özgün içeriklerini yaygınlaştırmak ve dağıtmak, içeriklerin anlaşılabilir ve okunabilir kılınmasını sağlamak için oluşturduğu görsel dünyanın kullanıcı ve Teyit ekibi nezdindeki karşılığını anlamak ve bu görsel dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak, gerekli durumlarda görsel kimliğin evrilmesine eşlik etmek
 • Görsel konseptler geliştirmek: Teyit’in websitesi, mikrositeleri, kullandığı dijital platformlar, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları ya da işbirliği yaptığı kurumlar için hazırladığı ürün ya da içerikler için görsel konseptler ve formatlar geliştirmek, bu formatların yeniden üretilebilir şekilde saklandığından ve ekiple paylaşıldığından emin olmak
 • Trendleri takip etmek: Görsel ağırlıklı dijital içerik formatları, platform stratejileri, hikaye anlatıcılığı, veri görselleştirme ve tasarım trendlerine hakim olmak ve bunları üretmek, söz konusu alanlarda kendisini, ekip arkadaşlarını ve Teyit topluluğunu geliştirecek materyallerin yayılmasına katkıda bulunmak, Teyit’in görsel dünyasını Türkiye ve dünyadaki emsalleri arasında en üst seviyeye taşıyacak proaktifliği sergilemek
 • İçerik takibi ve planı: Teyit ekibi içindeki görsel tasarım ihtiyaçlarını en net şekilde elde edecek iletişim kanallarını açık tutmak, Teyit ekibindeki farklı birimlerin taleplerini Kreatif Çember ile birlikte değerlendirerek önem sırasına göre önceliklendirmek ve ihtiyaca özgü görsel ürünlerin yaratılmasında ya da revize edilmesinde aktif rol almak

Nitelikler

 • Esnek düşünme becerisi, oyunlaştırma ve görselleri farklı şekillerde üretme/yorumlama yetisi
 • Güncel tasarım dillerine hakim olmak, kendini ve ekibi geliştirecek beslenme kanallarını yaratmak,
 • Açıklık, merak, sorunlara çözüm bulma ve var olanı geliştirme isteği
 • Teyit ekibi ve kullanıcısıyla empatiye dayalı açık iletişim kurmak
 • Türkçe’ye hakimiyet
 • Özenli ve titiz çalışma becerisi
 • İnternet ve medya becerilerine sahip olup yaygın mecralarda eleştirel düşünebilmek
 • Adobe programları başta olmak üzere (Photoshop, Illustrator, After Effects gibi) görsel tasarım araçlarına iyi derecede hakimiyet
 • Gerektiğinde içeriğin planlama sürecine dahil olarak fikir/ortak üretim katkısında bulunmak

Başvuru:

Grafik tasarımcı pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar CV ve portfolyolarını 1 Mart 2021 tarihine kadar kariyer@teyit.org adresine konu bölümüne GT-2021 yazarak iletebilirler.

5. Bilgi ve Belge Sorumlusu

İstihdam: Yarı Zamanlı

Teyit’in mevcut dijital arşiv sistemini ekibin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyip, ekip arkadaşlarına gerekli aktarımları yapacak yarı zamanlı bir bilgi ve belge sorumlusu aranıyor. Bilgi ve belge sorumlusundan ayrıca Teyit’teki çalışmaların yeni ekip üyeleri ve kamuyla açık bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak bilgi tabanını oluşturması (buna kısaca Teyit-wiki diyorlar) bekleniyor.

Sorumluluklar 

 • Dökümantasyon kurallarını belirlemek: Teyit ekibinin bilgi ve belgelerin arşivlenmesine, ortak çalışmalar için kullanılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına veya imha edilmesine dair kullanım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını tespit ederek dokümantasyona ilişkin kural ve kategorileri belirlemek,
 • Dökümantasyon sistemi kurmak: Teyit ekibinin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmiş ve kategorize edilmiş, aranılan belgenin kolayca bulunabildiği, güvenli ve iklim dostu bir dokümantasyon ve arşiv sistemi kurmak, Teyit ekibinin kullanmakta olduğu dijital dokümanları oluşturulan dökümantasyon kurallarına göre yeniden sınıflandırmak,
 • Dökümantasyon sisteminin aktarımı: Dökümantasyon sisteminin kategori ve kurallarını Teyit ekibine aktarmak ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederek gerektiğinde ilgili revizeleri yapmak,
 • Hizmet ve tedarik süreçlerini yönetmek: Varsa, çevrimiçi veya çevrimdışı kullanılacak dökümantasyon hizmetlerine karar vererek, hizmet alımını yönetmek ve hizmetin ya da aracın dökümantasyon sistemine uygunluğundan emin olmak,
 • Teyit için bir wiki oluşturmak: Teyit’te her biri kendi işleyiş kurallarına, yönetim biçimine ve bilgi birikime sahip farklı birimler içinden, Teyit’teki işleyişe dair bilgisi hiç olmayan birinin dahi içinde yolunu bulabileceği bilgi tabanının (Teyit Wiki, Knowledge Base veya SSS olarak adlandırılabilir) içerik listesini hazırlamak, her bir madde için üretilecek içeriği Teyit ekibinde doğru kişilerle eşleştirmek, ekiple beraber içeriğin tamamlanmasını sağlamak,
 • Raporlama: Ekip içerisindeki bilgi geçiş noktaları, bilgi aktarımı rutinleri, bilgi ve belge yönetimine dair raporlama yaparak, potansiyel gelişim noktalarını işaret eden bilgi notunu sorumlu birimle paylaşmak.

Nitelikler

 • Tercihen üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden yeni mezun olmuş
 • Sosyal etki odaklı çalışmak konusunda hevesli
 • Ekip çalışmasına yatkın, geri bildirim alma ve vermede becerikli
 • Dijital araçları kullanmaya yatkın
 • Düzenli, titiz ve sistematik çalışma becerisine sahip
 • Yeni yollar keşfetmeye ve öğrenmeye meraklı
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı depolama ve bilgi paylaşımı araçlarına hakim
 • Dijital güvenlik yöntemleri ve araçları konusunda bilgi sahibi
 • Şiddetsiz iletişim ve etkili dinlemede becerikli
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında temel bilgi sahibi

Başvuru

Bilgi ve Belge Sorumlusu pozisyonu için başvurmak isteyen adaylar CV’lerini 1 Mart 2021 tarihine kadar kariyer@teyit.org adresine konu bölümüne BBS-2021 yazarak iletebilirler.

NOT: İlanlar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.