Sivil Toplum için Destek Vakfı, Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Programı için Dış Uzman Arıyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı, çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) desteğiyle hayata geçireceği hibe ve kapasite gelişim programı kapsamında Şubat – Kasım 2021 döneminde birlikte çalışmak üzere bir dış uzman arıyor.  
Görev Tanımı:
 • STDV ve program ekibiyle koordinasyon içerisinde;
  Program kapsamında desteklenen STK’larla iletişimin sağlanması, kapasite gelişim ve fon süreçlerinin izlenmesi,
 • Program kapsamında uygulanacak kapasite gelişim programının tasarlanmasına katkı yapılması,
 • Program kapsamında uygulanacak kapasite gelişim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • STK – mentor eşleşmelerinin yapılması ve düzenli şekilde takip edilmesi,
 • Tüm program süreçlerinin desteklenen STK’lar arasındaki iletişimi ve ilişkileri güçlendirecek ve bir topluluk oluşturacak biçimde planlanması ve uygulanması,
 • Programın bağışçılarına yapılacak raporlama için gerekli içeriklerin sağlanması,
 • Programın etkisini ölçmek amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme çalışmalarına koordinasyon desteği sağlanması,
 • Dijital dönüşüm alanındaki uzmanlar ile desteklenen STK’lar arasında bilgi ve beceri transferinin desteklenmesi.
Adaylarda Aranan Özellikler:
 • Sivil toplum ve/veya sosyal girişimcilik alanında kapasite gelişim konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Topluluk yaratmak ile ilgili bir yaklaşıma sahip olmak ve bunun için gerekli yöntem ve araçları kullanabilmek,
 • STK’ların dijital dönüşümü ile ilgili programın tasarımı ve uygulamasına katkı yapabilecek kadar teknolojiye ve teknoloji ile ilgili kişi, kurum ve ürünlere hakim olmak,
 • Ağırlıklı olarak internet temelli yürütülecek kapasite gelişim bileşenini yenilikçi araçlarla destekleyecek kadar dijital yazılımlara hakim olmak,
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde kendini sözlü ve yazılı şekilde ifade edebilmek,
 • İzleme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Sivil örgütlenmelerle ilişki yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı iyi yönetebilmek,
 • İnsan ilişkilerini etkili şekilde yönetebilmek.

İlgilenen adayların özgeçmişleri ile bu pozisyona neden başvurduklarını anlatan motivasyon mektuplarını (bir sayfayı geçmeyecek şekilde) e-postanın konusunda “Dış Uzman İlanı” başlığını kullanarak 22 Şubat Pazartesi günü saat 18:00’e kadar kurumsal@siviltoplumdestek.org  adresine göndermeleri gerekir.