Mülteci Hakları Eğitimi Başlıyor

Mülteci Hakları Koordinasyonu, Mülteci Hakları Eğitimi düzenliyor. 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde online eğitim programı olarak düzenleyecek eğitime son başvuru tarihi 27 Ocak 2021.

Mülteci Hakları Koordinasyonu tarafından organize edilen Mülteci Hakları Eğitimi, mültecilerin hak ve özgürlüklerinin gelişmesini ve korunmasını güçlendirmek, göç ve iltica alanındaki politikalarda mülteciler yararına dönüşüme katkı vermek amacıyla bu alanda çaba gösteren sivil toplum örgütleri üyelerinin, aktivistlerin, öğrencilerin, emek ve meslek örgütleri üyelerinin ve bireylerin bu alanda daha donanımlı bir şekilde çalışabilmesine ve faaliyetler düzenlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Mülteci Hakları Koordinasyonu üyeleri: Göç Araştırmaları Derneği (GAR), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), Uluslararası Af Örgütü- Türkiye Şubesi (UAÖ), Yurttaşlık Derneği (YD).

Mülteci Hakları Eğitimi Konuları

Mülteci Hakları Eğitimi dört modülden oluşuyor. Modüllerin konu başlıkları şöyle:

 • Hak Kavramı, İnsan Hakları, Hak Temelli Yaklaşım,
 • Göç Alanıyla İlgili Temel Kuramlar ve Kavramları
 • Ayrımcılığı Anlamak ve Ayrımcılıkla Mücadele
 • Hak Temelli Yaklaşım Açısından Mültecilerin Eşitlik Temelinde Entegrasyonu/Uyumu
Mülteci Hakları Eğitimi Programı
 • Eğitimler, COVID-19 küresel salgının dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek.
 • Eğitim programının 30-31 Ocak 2021 günlerinde,10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
 • Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 30 kişi ile sınırlandırıldı.
Programına Kimler Katılabilir?
 • Programa herkes katılabilir.
 • Özellikle insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; mülteci hakları ve insani yardım alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; öğrenciler, sendikacılar ve meslek odalarının üyeleri ve bu alanda bilgisini geliştirmenin yararlı olacağına inanan herkes bu eğitim programına katılabilir.
Katılımcıların Belirlenmesinde Gözetilecek Ölçütler
 • Katılımcıların seçiminde yaş, alanda deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve farklı iş alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri üyeleri ve aktivistlerin ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip olması ve istekliliği belirleyici ölçütler olacaktır.
Katılımcılardan Beklentiler
 • Mülteci Hakları Eğitimi Programının amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunulması ve kameranın kapatılmaması talep ediliyor.
 • Eğitimler, bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacak.
 • Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasak.
 • Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
 • Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Başvuru

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 27 Ocak 2021

İlgili Yazılar

Tüm Haberler