Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuk Hakları Program Koordinatörü Arıyor

Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuk Hakları Program Koordinatörü arıyor. Son başvuru tarihi 8 Ocak 2021.
Görev ve Sorumluluklar

Program Yönetimi

 • Programa bağlı tüm projelerin uygulanmasını sağlamak ve yönetmek için uygulama planları geliştirmek.
 • Projelerin teknik ve bütçesel ihtiyaç ve hedeflere göre izlenmesini sağlamak. Gerektiğinde düzeltmeler, değişiklikler için strateji geliştirmek, uygulamak.
 • Proje ekiplerinin çalışmalarını denetlemek.
 • Destekçilere yönelik kaliteli raporlama yapmak.
 • Uluslararası kuruluşlar, Uluslararası STK’lar, STK’lar, kamu otoriteleri ve diğer ortaklar ve paydaşlarla ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek.
İş Geliştirme

Fon başvuruları için teklif geliştirmek, proje yazmak, gerekli iş tanımlarını hazırlamak, açık pozisyon ilanlarını koordine etmek, özgeçmişleri toplamak dahil olmak üzere tekliflerin / başvuruların sunulması için tüm faaliyetleri üstlenmek; ortaklar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında görüşmelerin yürütülmesi.

Koordinasyon ve Savunuculuk
 • Ortaklar ve paydaşlar ile yapılan toplantılarda UÇM’yi temsil etmek
 • Savunuculuk için bilgi notlarının hazırlanması
 • Uluslararası STK’lar, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler mekanizmaları ile bilgi akışını sürdürmek, gerekli raporları yazmak.
 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın savunuculuk girişimlerini koordine etmek.
Aranan Nitelikler
 • İlgili üniversite derecesi (tercihen yüksek lisans), üniversite eğitiminin İnsan haklarında ve/veya çocuk hakları konularını kapsaması artı değerdir.
 • Çocuk Hakları Programının odak konularından bir veya daha fazla ile ilgili güçlü bilgi ve deneyim (çocuğa karşı şiddet, çocuk katılımı, çocuk adaleti) .
 • AB tarafından finanse edilen projelerin ve/veya BM ortaklıklarının uygulanmasında deneyim sahibi olmak.
 • Proje geliştirmede alanında kanıtlanmış deneyim sahibi olmak artı bir değerdir.
 • Çocuklarla doğrudan çalışma konusunda deneyim sahibi olmak artı bir değerdir.
 • Açık ve net bir şekilde yazma konusunda kanıtlanmış beceri sahibi olmak.
 • Yazılı ve sözlü İngilizce konusunda mükemmel bilgi sahibi olmak önemlidir.
Başvuru
 • İlgilenen adayların İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını (1 sayfadan uzun olmayacak şekilde) 8 Ocak 2021 tarihine kadar cagil@icc.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.
 • Başvurularınızın konu bölümüne “Application for Child Rights Programme Coordinator” yazmanız bekleniyor.
 • Yalnızca ön değerlendirmeyi geçen adaylarla iletişime geçilecek.