Anadolu Din ve İnançlar Platformu’nun “Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” Video Serisi

Anadolu Din ve İnançlar Platformu (ADİP) yürütmekte olduğu kültürel miras çalışmalarında, bu mirasın emekçilerine özel bir bölüm ayırarak “Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” adıyla video söyleşi serisi hazırladı. Videolara Anadolu Din ve İnançları Platformu ADİP YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Anadolu Din ve İnançlar Platformu (ADİP) son dönemde yürüttüğü kültürel miras çalışmalarında, bu mirasın emekçilerine bir bölüm ayırdı ve “Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” adıyla video içerik serisi oluşturdu. Arkeolog, rehber ve yazar Nükhet Everi’nin sunduğu “Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” adlı seride, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini geçmişten geleceğe aktaran emekçiler ve faaliyetlerine yer veriliyor.

ADİP

9 farklı başlıkta 10 video bulunan seride yer alan bölümler şunlar:

Vakıflı Köyü Müzesi: Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı.

EnstANtane Belgeseli ve Süryaniler: Belgeselci Hakan Aytekin’in sayıları hızla azalan Süryaniler hakkındaki son filmi EnstANtane hakkında.

Sessiz Çanlar Belgeseli ve Van ve Çevresi Kültürel Mirası: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden Fatih Güden ile Van ve çevresinde yürüttüğü somut kültürel miras çalışmalarını yürüten Fatih Güden’in “Sessiz Çanlar” belgeseli

Anadolu’da Selçuklu Kültürel Mirası: Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ile Anodolu’da Selçuklu kültürel mirası hakkında.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi: 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi müdiresi ve küratörü Nisya İşman Allovy ile 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya konuk olduğu, 2001 yılında Zülfaris Sinagoğu’nda açılan ve 2015 yılında Neve Şalom Sinagoğu’nun bitişiğine taşınan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ni ve Türkiye Yahudileri hakkında sohbet.

Şanlıurfa Kültürel Mirası: Dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak adlandırabileceğimiz Urfa şehrinin içinde bulunduğu bölgedeki kültür mirasını ve inanç katmanları hakkında konuk İbrahim Halil Sarısu ile sohbet.

Alevi Tahtacı Kültürü ve Bademler Köyü: Tahtacı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Korosu Şefi ve bağlama sanatçısı Yolcu Bilginç ile sohbet. (Çanakkale’den Gaziantep’e uzanan bir çizgi üzerinde bilinen 11 ilde yaklaşık 300 köyde yaşamlarını sürdüren Tahtacıların “Tahtacı” ismi ağaç işçiliğinden, yani meslekten geliyor.)

Süryani Kültürel Mirası Projeleri – KMKD: KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği) bünyesinde projeler yönetici olan Çağla Parlak ve yine aynı dernekte Süryani Kültür Mirası Projeleri’nin yürütücülüğünü üstlenen, kültürel miras iletişim uzmanı Başak Emir ile sohbet.

Hakkari’de Nasturi ve Ezidi Kültürel Mirası: Hakkâri ve çevresindeki Nasturi ve Ezidi kültürel mirası hakkında Hakkâri Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü araştırma görevlisi Yaşar Kaplan ile gazeteci, yazar Emin Sarı ile sohbet.

“Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” video serisine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler