“Kadın Erkek Konusu Sistem Sorununun En Önemli Halkası”

Sivil Mikrofon’da kadına şiddet, erkeklik krizi ve kadınların pandemi sürecindeki deneyimlerini değerlendiren Prof. Dr. Yakın Ertürk, restorasyon süreci olarak kavramsallaştırılan bu dönemde erkeklerin hem bireysel hem de kurumsal olarak güçlerini ve ataerkil yapıları yeniden güçlendirmek için çabaladıklarını, kadınların kazanılmış haklarının bile geriye alınması için adımlar atıldığını belirterek, “Bu restorasyon süreci sadece cinsler arası bir mesele değil. Kadın erkek konusunu sistem sorununun en önemli halkalarından biri olarak görmek gerekir” dedi.

2003-2009 arasında BM İnsan Hakları Konseyi Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü’nü yürüten Prof. Dr. Yakın Ertürk, pandemi sürecinin kadınlar açısından hem ev içi yüklerin hem de şiddetin artması sebebiyle daha ağır deneyimlendiğini ancak bu sürecin özellikle kadın hareketi açısından büyük bir aktivizme dönüştüğünü dile getirdi. Ertürk, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi karşısında kadınların hem ulusal hem de uluslararası alanda örgütlenerek kazanılmış haklarını kaybetmemek için mücadele ettiğini hatırlattı. Kadına şiddetin artması ve erkeklik krizi tartışmalarına da değinen Ertürk, neoliberal küreselleşmenin aile yapısını dönüştürmesi ve kadın hareketinin başarısı sebebiyle erkeklerin kaybettikleri ataerki güç ve kurumları yeniden elde etmek için hem bireysel hem de sistemsel çabalar içine girdiğini kaydetti. Ertürk, İstanbul Sözleşmesi, nafaka, Medeni Kanun gibi konulardaki tartışmaların bu restorasyon sürecindeki güç elde etme, kadınların kazanımlarının önüne geçilmesi çabaları olduğunu vurguladı.