Kadınlar Pandemiyi Nasıl Deneyimliyor?

AB Sivil Düşün Programı “Bizi Bağlan Şeyler” özel desteği ile aktivist projesi olarak hazırlanan “Pandemide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 7 Kadın ve 7 Hikâye ile Eşitsizliğin Varyasyonları” adlı çalışmada, sağlık personeli, ev kadını, işçi, Roman, engelli hakları savunucusu, akademisyen ve Suriyeli’den oluşan 7 kadının pandemide toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele deneyimlerine tanık oluyor; kadınların hayatları boyunca maruz kaldıkları eşitsizliğin ne kadar yaygın ve çeşitli görünümleri olduğunu hatırlıyoruz.

Derya Kap’ın hazırladığı video çalışmasında 7 farklı kadının dile getirdiği 7 hikâye ile kadınların pandemi döneminde maruz kaldıkları eşitsizlikler ile gündelik hayatta sık sık karşılaşılan eşitsizliklerin kriz dönemlerinde nasıl derinleştiğine dair deneyimlere odaklanılıyor.

Videoda yer alan 7 kadın;

Elmas Arus, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı, Roman Hakları Savunucusu

İdil Seda Ak, Engelli Hakları Savunucusu, Engelli Kadın Derneği ve TOHAD Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretim Görevlisi

Kevser Demircan, Ev Kadını

Noor Almsri, Gazeteci & Yüksek Lisans Öğrencisi, Suriyeli

Özgün Biçer, Dr. Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Serap Şimşek Yavuz, Prof. Dr. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi / İstanbul Tıp Fakültesi

Tülay Korkutan, Feminist/ Kırkyama Kadın Dayanışması ve İmece Ev İşçileri Sendikası

“Pandemide Kadın Olmak” çalışmasının kısa videosuna buradan, uzun videosuna ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.