“Salgını Maskeden Görmek”

Mekanda Adalet Derneği'nin "MADaraştırma Programı 2020" kapsamında desteklenen "Salgını Maskeden Görmek" başlıklı araştırması çatısında gerçekleştirilen anket çalışması ile yaygın bir şekilde insanların maske deneyimlerine, maskeyle ilgili duygularına ve görüşlerine dair veri toplamak amaçlanıyor.

Araştırma, salgını, Covid-19 pandemisiyle mücadelenin önemli bir bileşeni olan ve kitlesel olarak kullanılan maskeyi merkeze alarak görmeye çalışıyor. Aynı zamanda imalatından sevkiyatına, dağıtımından kullanımına, üretim ve kullanım kriterlerine dair tartışmalardan, erişilebilirlikle ilgili eşitsizlik ve sorunlara kadar maskeyi, salgında bir fail veya yarı-fail olarak merkeze alan ve salgın deneyimini bu merkezden yakalamaya çalışan bir araştırma.

Ayrıca maske aracılığıyla, iktidar ve sermaye ağlarının pandemiye nasıl dahil oluğu da görülmeye çalışılacakt. Bu açıdan bu araştırma bir tür “maske etnografisi” olarak görülebilir. Maskelerin “doğumundan ölümüne” yaşam döngüsünü, yani üretiminden bir atığa dönüşümüne kadar maskenin girdiği etkileşimleri, mümkün ve imkânsız kıldıklarını anlamaya çalışmak, salgından ilk bakışta görülmeyen şeyleri görmeyi, halihazırda görülenleri farklı bir açıdan görmeyi sağlayabilir.

Anket sırasında kimlik bilgileriniz istenmemektedir. Vermiş olduğunuz yanıtlar anonim olarak depolanıp analiz edilecek, bilimsel yayın ve sunumlarda da anonim olarak kullanılacaktır.

Araştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek ve/veya görüşlerinizi iletmek için araştırmayı yürüten Dilan Alataş’a (dilan.alatas1@gmail.com) ve Oğuz Karayemiş’e (oguzkarayemis@gmail.com) ulaşabilirsiniz.

Katılmak için tıklayınız.