9 Köy Sosyal Kooperatifi ve Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Proje…

Türkiye’de sayıları 300 bini bulan mevsimlik tarım işçileri her yıl doğu illerinden batı illerine doğru göç ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılı raporuna göre Türkiye’de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 893.000 çocuğun %44’ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor. Çocukların tarlalarda ebeveynleri ile çalışmalarının önüne geçmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyalleşmelerine katkı sağlamak için Niğde Kalkınma Ajansı ve 9 Köy Sosyal Kooperatifi Mevsimlik Tarım işçilerine yönelik önemli bir projeye imza atıyor.

Niğde’nin Kızılca Kasabası’ndaki çadır alanında kalan 100 çocuk 2 ay boyunca, drama, ritim, resim gibi sanat atölyeleri, kitap okuma, film gösterimi gibi kültürel etkinlikler ve kişisel temizlik, çevre temizliği, geri dönüşüm gibi farkındalık atölyelerinden oluşan zengin içerikli bir eğitim programına katılacaklar. Çocukların yanı sıra kadınlar öncelikli olmak üzere ebeveynlere yönelik kişisel gelişim, çocuk psikolojisi ve sağlıklı iletişim becerileri atölyeleri verilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Davut Yeşil,  Kızılca Kasabası’nda kurulan çadır alanında yaklaşık 3.000 mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu belirterek, “Bu işçiler, Türkiye’nin farklı illerindeki mevsimlik işçiler gibi, çalıştıkları süre boyunca, bölge halkıyla ve sosyal hayatla ilişkisi oldukça sınırlı kalıyor. Ahiler Kalkınma Ajansı olarak, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışma şartlarını ve yaşam koşullarını iyileştirme hedefi ile pek çok proje hayata geçiriyoruz. 9 Köy Sosyal Kooperatifi ile hayata geçirdiğimiz bu proje hem çocuk işçiliğinin önüne geçiyoruz hem de çocuklara ve kadınlara yönelik atölyeler düzenliyoruz” dedi.

9 Köy Sosyal Kooperatifi Başkanı Yasemin Uluçınar ise,  kırsaldaki potansiyelin farkında olduklarını kaydederek,Yereldeki üreticileri, kadınları ve çocukları destekleme güçlendirme ve farkındalıklarını artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalar sürdürüyoruz. Ahiler Kalkınma Ajansı ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile Niğde’deki mevsimlik işçilerin çocuklarına drama, ritim gibi sanat atölyeleri düzenliyoruz. Ayrıca kadınlara ve ebeveynlere yönelik atölyeler de gerçekleştiriyoruz. Bu sayede onlara hem farklı bir bakış açısı kazandırıyoruz hem de özgüvenlerini artıyor ve sosyal hayata entegre olmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

 9 Köy Sosyal Kooperatifi Hakkında

9 Köy Sosyal Kooperatifi; yereldeki üretimi güçlendirmek ve yerele değer katmak amacıyla yereldeki üreticiye değer katıp her alanda destekleyerek pazar alanları yaratmayı amaçlayan sosyal bir girişim. Bu amaç doğrultusunda, doğru tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, başta kadın, çocuk ve gençlerin güçlendirilmesini ve kırsalla şehir arasında bir köprü görevi görmeyi hedefliyor. 2019 yılında kurulan 9 Köy, gençlik, spor, sanat, bilim, kültür, teknoloji, çevre, tarım, ekoloji, geri dönüşüm, enerji, turizm, psikoloji, işgücüne ve istihdama katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları vb. alanlarda her türlü çalışmaları yürüterek gereken fiziki, idari ve mesleki yapıyı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Gökçeada ve Niğde’de yarattığı 2 örnek köy modelinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi işbirliği ile  “Gökçeada Etrafındaki Top Predatörlerin İzleme ve Kapasite Arttırma Yolu İle Korunması”, WWF ile “Tuz Gölü’nün Gerçek Sahipleri Projesi” ve kooperatif gönülleri ile organize ettiği “Üretici Tüketici Buluşmaları” gibi projeleri hayata geçirmektedir.