Doğa Koruma Merkezi Yönetici Pozisyonunda Çalışma Arkadaşı Arıyor!

Doğa Koruma Merkezi, doğa koruma, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynak yönetimi konularındaki çalışmaların koordinasyonunda görev alacak yönetici pozisyonunda bir çalışma arkadaşı arıyor.
Genel Nitelikler:
 • Üniversite mezunu
 • İyi derecede İngilizce yazma, konuşma ve anlama.
 • En az 15 yıllık yöneticilik veya doğa koruma, sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmış olma,
 • Esnek ve dinamik bir çalışma kültürüne açık, yeni konulara merak duyan
 • Zaman yönetiminde etkili, planlı ve disiplinli,
 • Yoğun çalışma temposuna alışkın, kısa süreli seyahat engeli olmayan,
 • Güçlü iletişim, yönetim, organizasyon becerilerine sahip, analitik düşünebilen ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Zor koşullarda motivasyonunu kaybetmeden çalışabilme ve tüm koşullarda çalıştığı ekibin motivasyonunu koruyabilme yeteneği.
 • Eğitimi ya da tecrübesi doğa koruma, çevre yönetimi, doğal kaynak yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, kentsel çevre konularında olan adaylar tercih nedenidir.
Teknik Görevler
 • Kent-doğa, biyolojik çeşitlilik, su, iklim değişikliğine uyum-azaltım, konusundaki projelerin genel yönetim ve koordinasyonuna destek olunması; projelerin başarıyla tamamlanmasının sağlanması, proje sorumlularına gerekli yönetim desteğinin verilmesi;
 • Tüm ilgili projelerin destekçi ve ortaklarıyla ilişkilerin sağlıklı ve etkili şekilde yürümesinin sağlanması; gerekli ara bilgilendirmelerin ve teknik-mali raporlamaların hazırlanmasının sağlanması;
 • Uluslararası ve ulusal toplantılarda vakfın temsil edilmesi, teknik, bilimsel veya politika düzeyinde sunuşlar yapılması
 • Proje ve faaliyetleri hakkında nasıl bir iletişim yapılacağının planlanması ve uygulanması;
 • Vakfın gelecek yıllarda doğa koruma ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi alanında yapacağı çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, fikirlerin olgunlaştırılması;
 • Yukarıda belirtilen konularda raporlar, teknik yayınlar hazırlanması
Mali-İdari Görevler
 • Vakıf tüzüğüne uygun olarak faaliyetlere kaynak oluşturulması; çalışanlara kaynak oluşturma konusunda destek olunması, ilgili kurumlarla kaynak oluşturma odaklı ilişkilerin yürütülmesi;
 • Vakfın yapmakla yükümlü olduğu mali ve idari işlere destek verilmesi;
 • Vakfın diğer kurumlarla olan ilişkilerinde temsil edilmesi

Görev yerinin Ankara olacağı pozisyon ile ilgilenen adaylar, İngilizce özgeçmişlerini ve İngilizce niyet mektuplarını, 25 Eylül 2020, Cuma günü 18:00’a kadar, e-postalarının konu kısmına “Doğa Koruma Merkezi Yönetici Pozisyonu’’ yazarak emre.satilmis@dkm.org.tr adresine iletebilirler.