İstanbul Kültür Sanat Platformu Hızlı ve Verimli Adımlar Atmak İstiyor

İstanbul Kültür Sanat Platformu (İKSP), geçtiğimiz günlerde danışma kurulunu oluşturmasıyla bir kez daha gündeme geldi. İKSP’nin İstanbul’un kültür sanat çehresine yapacağı katkıları konuştuğumuz İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı; “Böyle bir işbirliğinin İstanbul’un eksiklerini görmek, önceliklerini belirlemek ve eldeki olanakları doğru kullanarak hızlı ve verimli adımlar atmak açısından çok yararlı olacağına inanıyoruz” diyor.

İstanbul Kültür Sanat Platformu (İKSP), Şubat 2020’de yapılan oluşum çalıştayı ile kuruldu. Platform, İstanbul’da yer alan 39 ilçenin sakinlerinin kültür sanata eşit şekilde ulaşım sağlaması temel misyonuyla hareket edecek. Ağustos ayında platformun danışma kurulu da belirlendi. İlk toplantısını gerçekleştiren kurulda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rumeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece, yazar Yekta Kopan, sunucu – yorumcu Levent Erden, müzisyen – yazar Harun Tekin ve oyuncu Mert Fırat yer alıyor. 

İstanbul kültür sanat platformuDanışma kurulunda yer alan İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile Platformun İstanbul’un kültür-sanat dünyasının bugünün ve gelecek vizyonunu konuştuk. 

İstanbul Kültür Sanat Platformu, şehrin nasıl bir kültür-sanat hayatına sahip olmasını tahayyül ediyor? Neleri misyon edindiniz, ilk atılacak adımlar neler olacak? Zengin ve sürdürülebilir bir kültür sanat şehri nasıl yaratılabilir? 

İstanbul, yerleşik nüfusu açısından dünyanın en büyük metropollerinden biri. Ama dünyadaki yeri ve önemli sadece bundan ibaret değil; ayrıca tarih boyunca iki büyük imparatorluğa başkent olmuş özel bir şehir. Son yıllarda yapılan bilimsel kazılar bu kentte insanın ayak izlerinin yaklaşık on bin yıl eskilere gittiğini kanıtladı. Tarihinin yanı sıra coğrafyası da çok özel; dünyanın iki eski kıtasını birbirinden ayıran bir deniz yolunun iki yakasında, eşsiz ölçüde güzel. Böyle bir kentin dünyanın en önemli kültür sanat merkezlerinden birisi olması gerekiyor. Bu müstesna kentin bu alanda -ne yazık ki- çok eksiği var. Şimdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi tüm yerleşikleri, konukları, tarihi ve doğasıyla bütün olarak ele almaya, dünyada hak ettiği ve olması gerektiği saygın yere taşımaya çalışıyoruz. Bunu sağlamak için İstanbul’un tüm kültür ve sanat insanları ve sanatseverleri ile işbirliği yapmayı, saydamlığı ve katılımcılığı geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Böyle bir işbirliğinin İstanbul’un eksiklerini görmek, önceliklerini belirlemek ve eldeki olanakları doğru kullanarak hızlı ve verimli adımlar atmak açısından çok yararlı olacağına inanıyoruz.

Bu yolda çalışırken ulaşılabilir olmayı ve tüm İstanbulluların kültür ve sanat ürün ve etkinliklerine erişimini sağlamayı hedefliyor ve bunu çok önemsiyoruz. 

Platformun danışma kurulu çok yeni belirlendi. Danışma kurulu üyeleri seçiminde neler gözetildi? Danışma kurulu platformun çalışmalarında ne kadar aktif bir rol üstlenecek?

İstanbul Kültür Sanat Platformu, kültür sanat politikaları üzerinde ortak akılla karar alınması amacıyla kurulmuş bir örgütlenme. İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına düşünce ve eylemleriyle katkı yapabileceğini umduğumuz, farklı disiplinlerden birçok kişi ve kurum temsilcilerinden oluşuyor; her an yeni katılımcılarından katkılarına açık bir platform. Danışma Kurulu, Platformun ilk toplantısına katılanlar arasından, kendi alanlarında bilgi, üretim ve birikimleriyle öne çıkmış kişi ve kurumlar arasından, oluşum aşamasında yoğun emek verebileceğini düşündüğümüz kişiler olarak belirlendi. Platforma göre daha sıklıkla toplanacak, bir yıl boyunca görev yapacak. Danışma Kurulu, İstanbul’un kültür ve sanat kenti olması açısından bir vizyon belirleyecek, böylelikle çalışmalarımıza düşünce ve önerileriyle yol gösterecek bir oluşum. Hem Platform ve hem de Danışma Kurulu tümüyle gönüllülük esasıyla çalışacak; katılımcılar ve üyeler herhangi bir ad altında hiçbir ücret almayacaklar.

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un kültür-sanat hayatının güncel hali hakkında neler söylersiniz? Olumlu bulduğunuz yanlar ve giderilmesi gerektiğini düşündüğünüz eksiklikler neler?

Hülya Muratlıİstanbul, kuşkusuz farklı disiplinlerden önemli sanatçıları, kültür sanat insanlarını barındıran bir kent. Türkiye olarak da dünyada adları bilinen çok sayıda sanatçımız var, bunların çoğuyla biz İstanbullular hemşehri olmanın onur ve gururunu taşıyoruz. Ancak İstanbul’un sanat mekanları ve etkinlikleri açısından, dünyanın önemli metropolleriyle karşılaştırıldığında iyi durumda olduğunu söylemek zor, hatta olanaksız. Kültür sanat mekanlarımız sınırlı, uluslararası sanat etkinliklerimiz bir elin parmakları kadar. Hem fiziki mekan, hem de uluslararası kültür sanat etkinlikleri açısından yapılması gereken çok iş var.

Bir şehirde zengin bir kültür sanat ortamı oluşturmak için doğrudan kültür-sanatla ilgili kurumların yanı sıra birçok farklı kurumla da iş birliği içerisinde olmak gerekiyor diyebiliriz. Altyapı, trafik, kolay ulaşım ve yaygın toplu taşıma sistemlerinin oturmuş olması, kültürel etkinliklerin şehre dağılımındaki denge gibi faktörleri düşünürsek, bu konuda platformun ajandasında neler var? Şehir sakinlerinin her manada ulaşılabilir kültür-sanat etkinliklerine kavuşması için hangi adımlar atılacak? 

Esasen Platformun amacı da bir yandan en geniş çapta fikir alışverişini, işbirliğini, dayanışmayı sağlamak, bu yolla kültür sanat üretimini nitel ve nicel olarak çoğaltmak, hem de  geniş kitlelerin bu üretimin sonuçlarından yararlanmasını kolaylaştırmak. Bunun için elbette, kültür sanat kişi ve çevrelerinin yanı sıra, tüm yerel yönetimlerle ve kamunun çeşitli kesimleriyle yakın ilgi ve ilişki içinde olmamız gerekiyor. Biz bu alanda içtenlikli bir işbirliğine her zaman açık olacağız; umuyoruz ki kamunun ilgili kesimleri de siyasi taraflılık ve önyargılı yaklaşımlardan uzak kalarak, İstanbul halkının yararına olan adımlarını birlikte atmamıza yardımcı olurlar.

Platformun STK’larla ilişkisi nasıl devam ediyor? İstanbul’un kültür-sanat yol haritasını oluşturmak için ilgili STK’larla görüşmeler yapıyor musunuz? İşbirliklerinizi hakkında bilgi alabilir miyiz?

İstanbul kültür sanat platformuPlatformda, kurumsal temsil sıfatı olan birçok değerli katılımcımız var. İlk oluşum toplantısında özellikle kültür ve sanat alanında çalışan STK’ların temsilcilerinin bulunmasını amaçladık. Bunu büyük ölçüde sağladığımızı sanıyorum. Bu alanda gelen istemleri de olumlu değerlendiriyor ve herkesin katkısından yararlanmaya çalışıyoruz.  Toplumda başarılı işler yapmak için örgütlü olmanın önem ve değerine inanıyoruz. O nedenle İstanbul’da kültür ve sanat alanında çaba gösteren STK’lar, kurumlar, oluşumlar, önümüzdeki süreçte en yakın paydaşlarımız olacaktır.

Platformun İstanbul’un kültür-sanat dünyasını zenginleştirme misyonu içerisinde sanatçılarla işbirlikleri nasıl ilerleyecek? Özellikle genç sanatçıları desteklemek adına özel teşvikler olacak mı? Zengin sanat ortamıyla birlikte şehrin özgün sanatçı profilini oluşturmak da hedefleriniz arasında mı? 

Biz, kültürel alanda da tüm toplum yaşamında da çoğulculuğun değerine inanıyoruz. Bu nedenle önceliğimiz, İstanbul gibi bir dünya kentinin dün ve bugün sahip olduğu hiçbir rengi soldurmadan ve hiçbir sesi kısmadan, renk-ahenk bir kültür sanat ortamı yaratmak. İstanbul’un kültür sanat dünyası, köklü kurumları, uluslararası isimleri, duayen ve pırıl pırıl genç yetenekleriyle, her koşulda ayakta kalabilmeyi başarmış emekçileriyle, çok zorluğu aşarak ayakta kalmayı başardı. Biz hiçbir ayrım yapmadan, elimizdeki olanakları hakça ve içtenlikle değerlendirmeye ve bu çoğulculuğun uyumlu üretimine katkı yapmaya çalışacağız.

Gerçek sanatçılar doğaları gereği özgündür. Bize düşen, yeni tanım ve profiller yaratmak değil, bu doğal özgünlüğü ve özgürlüğü desteklemektir.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler