Çocuk Pusulası Platformu Gönüllülerini Bekliyor

Yerelde çocuk çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulan Çocuk Pusulası Platformu, gönüllülerini arıyor.

Amacı, çocuk haklarının çocukların katılımıyla birlikte güçlendirilmesine katkıda bulunmak olan Çocuk Pusulası Platformu, çocuk hakları temelinde bütün çocukların ayrım gözetilmeksizin yaşama ve gelişme haklarını güvence altına alan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de geliştirilmesini hedefliyor.

Platformun Hedefleri
  • Yerelde çocuklara yönelik çalışmaların görünür olmasını sağlamak.
  • Sivil toplumun çocuk çalışmalarındaki savunu ve izleme rolünü güçlendirmek ve bu çerçevede yöntem ve politika geliştirmek.
  • Çocuk çalışmaları alanında yer alan paydaşların / aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlamak.
  • Çocuk çalışmaları ile ilgili konularda veri toplama, değerlendirme ve akademik çalışmalar üretmek.
  • Yerelde özel sektör ve kamu kurumlarının politikalarında çocuk çalışmaları ana akımlaştırma stratejilerini oluşturmak amacıyla savunu faaliyeti yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası çocuk hakları sözleşmelerinin yerelde uygulanabilirliğini gerçekleştirmek. Sivil toplumun ve kamunun çocuk çalışmaları alanındaki rolünü güçlendirmek için yöntem ve politikalar geliştirmek,.
  • Çocuk çalışmaları alanında yer alan paydaşların sivil toplum odaklı kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak.
  • Her türlü düzeyde çocuklara yönelik istismar, şiddet vb. olaylarda kamuoyu yaratmak, gündem oluşturmak ve kampanya düzenlemek.
  • Çocukları ilgilendiren konularda yerel ve ulusal düzeyde veri toplamak, izlemek ve savunuculuk faaliyeti gerçekleştirmek.

Gönüllü olarak başvuru yapmak için tıklayınız.