3. Tarım Şurasının Ardından…
Çözümleri Örnek Göstererek İlerlemek

02 Aralık 2019
Toprakların büyümesi ya da küçülmesi, sadece sınırların değişmesiyle olmaz. Sınırlarınız içindeki mahsulü büyütmeniz de toprağı büyütmektir. Potansiyelimize göre tarımdan istediğimizi alamıyorsak; iyi örneklerin geliştirilememesi gibi bir sorunumuz var demektir.  21 başlıkta toplanan tarım şurası neden belirlenen 21 başlıkta iyi örnekler programı yapmaz!

Üçüncü Tarım Şurası, daha önce yapılan şuralarda belirlenen konuların öncelik sırasını değiştirdi. Bu kapsamda belirlenen temel öncelikler: üretimde “bütüncül ve entegre bir yöntem” ile “çiftçi odaklı” bir sistem oldu. 1931 ve 1981’de yapılan “Ziraat Kongreleri” ile 1999, 2004 ve 2019’da gerçekleştirilen “Tarım Şuraları” karşılaştırıldığında; tarımda birçok konuda ilerleme sağlansa da, entegre yöntem arayışının arttığı, çiftçi odaklılıktan uzaklaşıldığı dile getirilebilir. Kısacası potansiyelimize göre kazanamıyoruz. Çünkü, sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet ilkelerine dayalı tarımsal üretim planlaması yapılamıyor.

Toprakların büyümesi ya da küçülmesi, sadece sınırların değişmesiyle olmaz. Sınırlarınız içindeki mahsulü büyütmeniz de toprağı büyütmektir. Potansiyelimize göre tarımdan istediğimizi alamıyorsak; iyi örneklerin geliştirilememesi gibi bir sorunumuz var demektir.  21 başlıkta toplanan tarım şurası neden belirlenen 21 başlıkta iyi örnekler programı yapmaz! Havza bazlı üretimden bahseden bir yapı neden havza bazlı verimlilik uygulamalarına ödül vermez? Ürün bazlı rekabetten dem vuranlar neden stratejik ürünlerde katma değer üretenleri üniversitelere konuk etmez!

Sorunları sayarak değil, çözümleri örnek göstererek ilerleyebiliriz. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasından tutun da,  tohumdan sofraya ulaşacak değer zincirinin kurulamasına kadar her konu, “iyi örnek” bekliyor. İşin acı tarafı aranan iyi örnekler bu ülkede sergileniyor ama geliştirilmiyor. Her hafta iyi bir örnek, Tarım Bakanlığı’nın sayfasında yer almalıdır. Bu sayede “geleneksel bilgi ve kültürel değerlerle şekillenen üretim metodu” oluşturulabilir. “Mutlu üretici, bilinçli tüketici” slogan olarak kalmasın istiyorsak, iyi örneklerin tanıtım ve özendirme çalışmaları desteklenmelidir.

İhracat gelirlerini arzu edilen seviyelere çıkarmak istiyorsak, “yerel ürünlerden katma değerli çözümler” üretenleri, yurt dışındaki fuarlara ücretsiz göndermeliyiz. Tarım İş Kanunu başta olmak üzere, meslek standartlarının oluşturulması ve genç çiftçilerin teşvik edilmesi adına ziraat fakülteleri arasında yarışmalar düzenlenmelidir. Üretici birlikleri, tarımsal girdi ve finansman ihtiyacını karşılayan modeller geliştirmek adına ilçe ilçe “başarılı ülke örnekleri” sempozyumları düzenlemelidir. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak start-up firmalarına her kooperatifte yer verilmelidir. Çünkü, bir ülkeyi kendine yeter kılan değer tarımdır!

İbrahim Veli

Üyelik Tarihi: 29 Kasım 2019
3 içerik
Yazarın Tüm Yazılarını Gör

İlgili Yazılar

Tüm Haberler