İlke Vakfı’nın “Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” Raporu Kamuoyu ile Paylaşılıyor

İLKE Vakfı tarafından Prof. Dr. Haluk Alkan’a hazırlatılan “Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” Raporu, 3 Eylül 2019 Salı günü 10.00’da Grand Cevahir Hotel’de kamuoyu ile paylaşılacak.

“Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” raporu, Türkiye’nin yönetsel gerçekliğini ve kurumların işleyiş tarzını göz önünde bulundurarak, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin işlerliğini artırıcı öneriler ile birlikte, tartışılan ve çekince koyulan hususlarda kritik düzenleme önerileri getiriyor.

Raporda, halihazırda tartışılan ve sistem problemleri olarak zikredilen hususların kritik dokunuş ve düzenlemeler ile çözülebileceği ortaya koyularak, sistemin kendine özgü yapısının işleyebilmesi için parlamenter sistemden devam eden alışkanlıkların değişmesi gerektiği ifade ediliyor. Kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sisteminin dünyada benzerinin olmamasına ve özgünlüğü ile birlikte problemlerin çözümünün yerel düzeyde ve alışkanlıklarımızda aranması gerektiğine işaret ediliyor.

RAPOR SUNUMU
GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE YÖNETİM
Tarih: 3 Eylül Salı, 10:00
Yer: Şişli Grand Cevahir Hotel