Hayata Gülümse Derneği’nden ‘’Daha Şeffaf Daha Güçlü STK’’ Projesi

Hayata Gülümse Derneği 21-22 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır ve çevre illerdeki sivil toplum kuruluşları için stratejik plan hazırlama eğitimi gerçekleştirdi. 

Proje Koordinatörü Filiz Kaya, programın açılışında yaptığı konuşmaya; daha etkin ve daha şeffaf bir sivil toplum hayal ettiklerini belirterek başladı. Projeyle 50 sivil toplum kuruluşuna stratejik plan hazırlanması konusunda destek olacaklarını belirten Kaya, eğitimlere katılan her STK’ya bir laptop verdiklerini de ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından toplantıya katılan 50 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, çalışma alanlarına göre dört farklı oturumda eğitimlere katıldı. Uzman Lezgin Yalçın’ın sunumuyla yapılan ilk oturumda, sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı yapılarak, meslek odaları, hak temelli çalışan STK’lar, hak temelli çalışmayan STK’lar arasındaki farklara değinildi. Programın ikinci oturumunda stratejik planlama nedir ? Sivil toplum kuruluşları için neden gereklidir ? sorusu merkezinde paylaşımlar yapıldı.

Stratejik planı olmayan hiç bir kurumun başarıya ulaşma şansı olmayacağını belirten Lezgin Yalçın, “Stratejik plan kısa orta ve uzun vadeli yapacağınız çalışmaların bir yol haritasıdır. Neler yapacağınızı önceden belirleyip ona göre faaliyetlerinizi belirlemeniz gerekiyor aslında. Sadece sivil toplum kuruluşlarında değil kamu kurumlarında, özel sektörde her alanında olmalıdır. Dolayısıyla her ne alanında çalışırsanız çalışın mutlaka bir planınızın olması gerekir.  Burada da yapmak istediğimiz bu sivil toplum kuruluşlarının kendi faaliyet alanlarına göre bir çalışma planı hazırlayıp bunu eyleme dönüştürmeleri ve bunu sürekli güncelleyerek belirli bir oranda başarılı olmalarını sağlamaktır. ‘’ şeklinde konuştu. 

Toplantının üçüncü oturumunda SWOT analizi anlatılarak sivil toplum kuruluşlarının her birinin kendi içinde SWOT analizi yapılması gerektiği kaydedildi. Her STK’nın kendini tanıması, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi ve karşısına çıkacak fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olmasının gerektiği ifade edildi. Oturum, katılımcıların grup çalışması yaparak  kendi SWOT analizlerini tamamlamasıyla sonlandırıldı. 

‘’Daha Şeffaf Daha Güçlü STK’’ projesinin ikinci gün ilk oturumunda, PEST analizi tanıtılarak, kurumun,örgütün veya organizasyonun  ne durumda  olduğunu görmek ve bu durumu etkileyebilecek olan dış tehdit ve fırsatların neler olacağını saptamak amacıyla kullanılan ve dış ortamı analiz etme  yöntemi olduğu ifade edildi. Grup çalışması ile katılımcılar PEST analizini diğer katılımcılara sunarak tartışmaya açtılar. Vizyon ve misyonun tanıtıldığı üçüncü oturumda,  iki kavram arasındaki farklar, tartışmalı ve karıştırılan yönler sunuldu. Her STK’nın kendi vizyon ve misyonunu anlattığı bu oturumda, STK’ların eksik yönleri tüm katılımcılar tarafından konuşuldu. Toplantının dördüncü ve son oturumunda STK’ların ilke, değerler ve faaliyetleri masaya yatırıldı. Katılımcılardan gruplara ayrılarak kurulabilecek bir STK’nın ilke değerler ve faaliyetlerini belirleyip sunmaları istendi. 

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara belgelerini ve laptoplarını takdim eden Hayata Gülümse Derneği Başkanı Sertaç Işık yaptığı konuşmada, “Biz bu proje ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmak istiyoruz. Bu iki günlük eğitim sadece bir başlangıç. 50 STK’nın bir arada olduğu bir koalisyon kuracağız. Kurulacak koalisyonun kendi sekretaryası olacak ayrıca önümüzdeki sene şubat ya da mart ayında Diyarbakır’da ilk defa sivil toplum günleri yapacağız. Konsoloslukların ve donörlerin katılacağı bir etkinlik planlıyoruz. Fon veren kuruluşlarla STK’ları bir araya getireceğiz.” dedi.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler