TechSoup Türkiye Yazılım Bağışlarıyla Sivil Toplumu Güçlendiriyor

TechSoup Global dünyada 65’ten fazla ülkede sivil toplum örgütlerine yönelik yazılım bağış programını yürütüyor. TechSoup Global’ın Türkiye partneri STGM, sivil toplum örgütlerine yönelik dijital güçlendirme desteklerini TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı ile yürütüyor. Programa dair merak edilenleri TechSoup Türkiye Koordinatörü Utku Akdere ile konuştuk. 

Kısaca TechSoup nedir? Ne yapar, ne kadar süredir Türkiye’de?

TechSoup, dünya genelinde kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının etkisini artırmak için teknolojiye erişimlerini destekleyen San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş. 65’in üzerinde ülkeyi kapsayan TechSoup ağının yerel bir partneri olarak STGM TechSoup Türkiye ismiyle 2015 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. 

STÖ’ler için dijital güçlendirme, STGM’nin stratejik olarak önem verdiği bir alan. TechSoup’la birlikte yazılım bağışlarına Türkiye’deki STÖ’lerin erişmesini sağlarken STGM’nin dijital güçlendirme eğitimleri ile bu alandaki becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz.

TechSoup Türkiye, Microsoft, Amazon, Autodesk, Bitdefender, Symantec, Tableau, Zoom, Box.org ve Google gibi global şirketlerin yanında FonZip, Raklet ve Inbox gibi yerel şirketlerin kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teknoloji bağışı programlarını yürütmektedir. Bağış programı kapsamında sivil toplum örgütleri işletim sistemi yazılımları, sunucu yazılımları, güvenlik yazılımları ve bulut uygulamalar gibi birçok ürün için bağış talebinde bulunabilirler. 

Bağış Programının yürütülebilmesi için sivil toplum örgütlerinin her bağış karşılığında bir idari ücret ödemeleri gerekmektedir. İdari ücretler ürüne göre farklılık göstermesine rağmen program aracılığıyla sivil toplum örgütleri perakende satış fiyatı üzerinden % 90-95’e kadar tasarrufla yazılımlara sahip olabilirler. TechSoup Türkiye, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine bağış programı kapsamında sadece yazılım sağlamakla kalmamakta aynı zamanda örgütleri BİT alımları ve altyapıları konusunda daha donanımlı hale getirecek destekler de sağlamaktadır. Bu kapsamda en önemli destekçi partner de Google ve Microsoft olmaktadır. TechSoup Türkiye aracılığı ile sağlanan Google desteklerinin tamamı ücretsizdir. 

Google Bağış Programı kapsamında sunulan G-Suite ile STÖ’ler iş akışlarını, e-posta altyapılarını, depolama ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılarken Google Reklam Bağışları ile de Google arama ağında kullanabilecekleri aylık 10.000$ tutarında reklam kredisine yine tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Bu sayede TechSoup’un sunduğu ürünler sadece yazılımla sınırlı kalmıyor, STÖ’lerin yeni üyeler, gönüllüler, bağışçılar bulmasına ve kamuoyu oluşturmasını sağlayacak yeni yöntemler de ediniyorlar.

Bağış Programından yalnızca Türkiye’de kayıtlı bulunan sivil toplum örgütleri faydalanabilir. Sivil toplum örgütlerinin genel uygunluk kriterinin yanı sıra bağışta bulunan her bir partnerin belirlediği uygunluk kriterlerini de karşılaması gerekmektedir. Şu aşamada Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (Dernekler Dairesi)’ne kayıtlı dernekler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı vakıflar programdan yararlanabilmektedir. Ancak TechSoup bağışlarından faydalanabilecek STÖ’lerin kapsamını genişletmek için hem mevzuattaki değişiklikleri izliyor, hem de bu konuda girişimlerde bulunuyoruz.

Nasıl başvuru yapılır?

TechSoup Türkiye’ye başvuru kurumsal websitemiz üzerinden online olarak gerçekleşmektedir. Başvuruyu kısaca anlatmak gerekirse; 

Öncelikle https://www.techsoupturkiye.org.tr  adresine giderek Kaydolun‘a tıklanır. 

Yönlendirileceğiniz https://www.techsoupturkiye.org.tr/user/register adresinden kişisel bir kullanıcı kaydı oluşturulur. 

Kullanıcı kaydınızı oluşturmanızın ardından aynı sayfadaki Organizasyonu Kaydet sekmesinden ilgili sivil toplum örgütüne dair istenen bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. 

Form doldurma aşamasında örgütlerden tüzel kişiliğe sahip olduklarına dair iki adet belge talep etmekteyiz ancak bu belgeler kayıt esnasında mevcut değilse daha sonra e-posta yoluyla destek@techsoupturkiye.org.tr adresine iletilebilir. STÖ’lerden istediğimiz belgeler şu şekilde:

Dernekler için:

– Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (Dernekler Dairesi)’nden alınan güncel Faaliyet Belgesi  

– Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (Dernekler Dairesi) onaylı tüzük

Vakıflar için:

–  Vakıf senedi (Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tescilli/onaylı vakıf senedi)

–  Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren güncel resmi belge (Vakıflar genel müdürlüğünden alacağınız vakfınızın faaliyeti hakkında bir yazı)

Ayrıca örgütlere kolaylık olması açısından hazırladığımız kayıt kılavuzuna da ilgili bağlantıdan ulaşılabilir;

TechSoup Türkiye Kayıt Kılavuzu

STÖ’ler neden TechSouptan faydalanmalı?

STÖ’lerin farklı ihtiyaçları için çözümler sunuyor TechSoup Türkiye. Bu çözümlerin hepsi her STÖ için uygun olmuyor, ancak şunu söyleyebiliriz ki TechSoup bağışları ile STÖ’ler dijitalleşmeye başlıyor, yazılım maliyetlerini aza indiriyor ve teknolojiye erişerek kapasitelerini, çalışma süreçlerini arttırıyor. Bu sayede daha şeffaf, hesap verebilir, katılımcı olmalarının da yolu açılıyor. Dijitalleşmenin özellikle bu süreçlerdeki etkisini yakın gelecekte daha yakından göreceğiz.

TechSoup bağışlarının farklı ihtiyaçlara cevap verebileceğini okurlar açısından örneklerle biraz daha somutlaştırmak isteriz.

Örneğin üye, bağışçı ilişkilerini güçlendirmek, web sitesi aracılığıyla kaynak geliştirmek isteyen STÖ’ler FonZip veya Raklet’i inceleyebilirler.

Yönetişim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen STÖ’ler G-Suite veya Microsoft O365 ile ilk adımı atabilirler. Bu sayede dernekadi.org gibi sahip oldukları alan adı uzantısıyla biten e-postalarını da bu firmalardan alabilirler.

Günlük ofis yazılımlarını da ister G-Suite veya O365 ile bulut tabanlı olarak kullanabilecekleri gibi Microsoft on-premise ürünleri bilgisayarlarına yükleyebilirler.

Anti-virüs ve güvenlik yazılımı ihtiyacı olan STÖ’ler BitDefender, Symantec ürünlerine göz atabilir, gerek son kullanıcı için ürünleri, gerekse de sunucu güvenliğine ilişkin ürünleri edinebilirler.

Zoom ile online toplantılar düzenlemek saha ekipleri ile olan koordinasyonu arttırabilir, hatta eğitim çalışmaları da düzenlenebilir.

Azure ve AWS (Amazon Web Services) ile bulut tabanlı sunuculara erişerek web barındırmadan, farklı ihtiyaçlara kadar bu servisleri kullanabilirler.

Bu ürünleri STÖ’ler  techsoupturkiye.org.tr adresindeki katalogdan inceleyebilirler. Yazılımların nasıl kullanılacağına ilişkin STGM’nin ve başka kuruluşların düzenlediği eğitimlerin bunu kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Çalışma yaptığı alanda hedeflerini belirleyen STÖ’lerin bu araçlar ve eğitimler ile faaliyetlerini geliştirdiğini görüyoruz.

Hangi yazılımlar var?

TechSoup Türkiye’de 12 farklı bağışçı partnere ait yüzlerce farklı yazılım bulunmaktadır. Bağışçı partnerlerimiz Microsoft, Amazon, Autodesk, Bitdefender, Symantec, Tableau, Zoom, Box.org ve Google gibi global yazılım firmalarının yanı sıra, FonZip, Raklet ve Inbox gibi yerel firmalar da kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik yazılım çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler Sivil toplum örgütlerinin yazılım ihtiyaçlarının çoğuna cevap verebilecek düzeydedir. 

TechSoup Türkiye’nin bağışçı partnerlerlerinin tüm ürünleri ve sundukları çözümler web sayfasındaki Katalog bölümünden ayrıntılı bir biçimde incelenebilir. https://www.techsoupturkiye.org.tr/

Bunun yanında aşağıdaki linkte Google ile Sivil Toplum Kuruluşları başvuru sürecinde STÖ’lere yardımcı olacak kılavuz mevcuttur.

https://www.techsoupturkiye.org.tr/node/6067

Örgütler; bağış, ürünler, uygunluk kriterleri ve diğer konularda soruları ve destek ihtiyaçları için TechSoup Türkiye ile aşağıdaki kanallardan iletişime geçebilirler.

https://www.techsoupturkiye.org.tr/contact

Bugüne kadar ne kadar STÖ faydalandı?

2019 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1200’ün üzerinde örgüt TechSoup Türkiye’ye kayıtlı. Yazılım bağışından faydalanan STÖ sayısı ise 1000’nin üzerinde

Yıllara göre sivil toplumun ilgisi nedir? 

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 2015 yılından bugüne kadar Türkiye’deki sivil toplumun TechSoup’a ve yazılım bağışlarına yönelik ilgisi ve talebi sürekli artış göstermiştir. Bunun nedeni olarak, teknolojik gelişmenin sivil toplumu da içine alacak şekilde yayılmasının yanı sıra, TechSoup Türkiye’nin bilinirliğinin artmasının da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz 4 yılda hem platforma üye olan örgüt sayısında hem de yazılım bağışında bulunan örgüt sayısında yıllar itibariyle bir artış söz konusudur. 

Sizin eklemek istedikleriniz?

TechSoup Türkiye olarak ilk gündem maddemiz TechSoup bağışlarından faydalanabilecek STÖ’lerin kapsamını genişletmek. Bunun için hem mevzuattaki değişiklikleri izliyor, hem de bu konuda girişimlerde bulunuyoruz.

Son olarak TechSoup Türkiye’yi STGM’nin  sunduğu yazılım bağışı yürüten bir organizasyon olmanın ötesinde, Türkiye’deki sivil toplumun dijitalleşmesine yönelik yeni çabaların ve çözümlerin odağı haline getirmek için çalışıyoruz.

STÖ’ler soruları ve taleplerini destek@techsoupturkiye.org.tr yazarak bize ulaşabilirler.