Mavi Kalem Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Çocuk hakları alanında çalışma yürüten Mavi Kalem Derneği Kocaeli ve Adana'da yürütmekte olduğu projeler kapsamında görevlendirmek üzere klinik psikolog, vaka ekip çalışanı ve bilgi işlem uzmanı arıyor. 

Kocaeli/Gebze Ofisinde Klinik Psikolog olarak görevlendirilmek üzere aranan kadın ekip arkadaşının detayları şöyle;

Aranan Nitelikler:

 • Oyun Terapisi Eğitiminde en az bir yıl tecrübeli,
 • Bireysel Danışmanlık tecrübesi olan,
 • Raporlama Yapabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Göç alanında en az 1 yıl tecrübeli (Travma Psikolojisine hakim)
 • Mavi Kalemi temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve üretken olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kuran,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

İlanla illgilenenlerin  05 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar ik@mavikalem.org e-mail adresine konu bölümüne başvurulan pozisyonu belirterek, Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubu göndererek başvurabilirler.

Kocaeli – Gebze ofisinde Arapça bilen Vaka Ekip Çalışanı olarak görevlendirilmek üzere aranan kadın ekip arkadaşının detayları şöyle;

Görev Tanımı:

 • Yararlanıcıların ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik bilgilerin Ekip Liderine iletilmesi,
 • Yararlanıcıların yönlendirilmesi, takibinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu süreçlerin haritalandırılması,
 • Projenin gerçekleşeceği alanda projenin hedeflediği yararlanıcılara ulaşabilmek için belirlenmiş ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Diğer Çocuk Koruma aktörleri ve yönetimleriyle güçlü ilişkilerin kurulması,
 • Saha Ekibiyle birlikte vaka yönetim toplantıları ve vaka konferanslarının düzenlenmesi,
 • Uygulanan vaka yönetim belgelerinin, alınan kayıtların, bilgisayar verilerinin İzleme Değerlendirme Çalışanıyla paylaşılması,
 • Saha Ekibi’ yle beraber hane ziyaretlerinin yapılması ve ilgili bilgilerinin Ekip Liderine aktarılması,
 • Yararlanıcı ihtiyaçları ve proje tanımına uygun olacak şekilde psiko-sosyal veya beceri geliştirici faaliyetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve gözlemlenmesi,
 • Ekip lideri ile işbirliğinde çalışma yürütülmesi,
 • Bölgede yaşayan çocuklar ve gençler için psiko-sosyal destek oturumlarının gerçekleştirilmesi,
 • Çalışma bölgesinde risk altındaki çocuklarla çalışan ilgili kurum ve kuruluşları belirleyip bunların haritalandırılması
 • Yararlanıcılara uygulanacak olan Üstün Yarar Analizi dokümanlarının İngilizce çevirisinin yapılıp muhafaza edilmesi
 • Saha çalışanlarından gelecek olan vaka özetlerinin İngilizceye çevrilip Ekip Lideri ile paylaşılması

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet veya Sosyal Bilimler alanından mezun,
 • En az bir yıl benzer bir pozisyonda tecrübesi olan,
 • Çocuklarla çalışma deneyimi olan,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • İyi derecede Arapça bilen,
 • Çocuk koruma programları, psiko-sosyal destek, sosyal çalışma veya vaka çalışması alanında deneyimli,
 • Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Asgari Standartları ve uluslararası kabul görmüş diğer mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olan,
 • Tercihen STK deneyimi olan,
 • Kişiler arası güçlü iletişim yeteneğine sahip,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan, ekip çalışmasına uyumlu olan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

İlgilenen adaylar 05 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar ik@mavikalem.org e-mail adresine konu bölümüne başvurulan pozisyonu belirterek,  Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubu göndererek başvurabilirler.

Adana bölgesinde yürütülen Çocuk Koruma Projesi’nde Bilgi İşlem /IT Personeli olarak görevlendirilmek üzere yarı zamanlı aranan ekip arkadaşının detayları şöyle;

Görev Tanımı:

 • Ofis  ve Projenin donanım (masaüstü bilgisayar, laptop , modem, yazıcı, network cihazları vs.) kurulumu, bakım ve desteğinin verilmesi,
 • Projenin bakım-onarım işlerinin yürütülmesi,
 • Sistem Kullanıcılarının donanım ve ilgili olası sorunlarının hızlı ve kalıcı bir şekilde çözülmesi,
 • Dernek içerisindeki bilgisayar donanımı ve ağının sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Dernek içindeki verilerin yedeklenmesi ile ilgili düzenlemelerin  yapılması ve kontrol edilmesi,
 • Donanımın bakımının yapılması,
 • Elektronik cihaz arızalarının takibi ve giderilmesi,
 • Yazılım ve donanım satın alma süreçlerine destek olunması,
 • Elektronik demirbaş kaydının güncelliğini sağlamak,

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 2 yıl alan ile ilgili deneyimi olan,
 • MS Kullanıcı İşletim Sistemleri , MS Windows Sunucu Platformları konularında bilgili,
 • Active Directory, Domain Controller, Database Server konularında bilgi sahibi,
 • Network Cihazları (switch, router, firewall, modem, ap) kurulum, bakım ve onarımı konusunda deneyimli,
 • Yedekleme ve Anti-virüs  uygulamalarında tecrübeli,
 • Kurulum işleri kullanıcı sorunları ve arızalarına müdahale edebilecek.
 • Çalışma alanı ile ilgili Merkez Ofis Bilgi İşlem Birimi ile iletişim halinde olacak,
 • Alanı ve yapılan işlemler ile ilgili günlük ve haftalık raporlama yapabilecek,
 • Zaman yönetimi ve planlama becerilerine sahip,
 • Hem sözlü hem yazılı rahat ve kolay iletişim kurabilen,
 • Ekip çalışmasına uyumlu, rekabetçi olmayan,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

İlanla ilgilenenler 05 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar ik@mavikalem.org e-mail adresine konu bölümüne başvurulan pozisyonu belirterek, Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubu göndererek başvurabilirler.