Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-III

TEMA Vakfı, ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında  “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-III için başvuruları almaya başladı. 

Çevre alanında çalışma yürüten STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmayı, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemeyi, vatandaşların kararlara katılımını sağlamayı, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmeyi ve katılımcılığı artırmayı hedefleyen hibe programı kapsmında AB politika gündemine yönelik çevre politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak amaçlanıyor.

Hibe kapsamında başvurularınızı e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 31 Aralık 2018 saat 17:00’ye kadar yapabilirsiniz.

Hibe talimatları, başvuru formu ve bütçe belgelerini başvuru paketinden indirebilirsiniz.

Sorularınızı en geç 28 Aralık 2018, saat 17:00’ye kadar envnet@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Kaynak: STGM