ABD Türkiye Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı duyurusu

06 Haziran 2017
ABD Türkiye Büyükelçiliği aşağıdaki projeleri desteklemek için finansman sağlanmaktadır. ABD-Türkiye Ortak Değerlerinin Güçlendirilmesi – Amerikan kültürünü tanıtacak, karşılıklı anlayış geliştirecek müzik, sanat, spor ve eğitim de dahil olmak üzere insan haklarını, kadınların ve gençlerin güçlenmesini, azınlıkların çeşitliliğini ve kabulünü destekleyen projeler Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi – ABD ve Türkiye arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik eden, Türk […]

ABD Türkiye Büyükelçiliği aşağıdaki projeleri desteklemek için finansman sağlanmaktadır.

ABD-Türkiye Ortak Değerlerinin Güçlendirilmesi – Amerikan kültürünü tanıtacak, karşılıklı anlayış geliştirecek müzik, sanat, spor ve eğitim de dahil olmak üzere insan haklarını, kadınların ve gençlerin güçlenmesini, azınlıkların çeşitliliğini ve kabulünü destekleyen projeler

Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi – ABD ve Türkiye arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik eden, Türk gençleri için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği (STEM) destekleyen projeler

Kültürler Arası Anlayışın Oluşturulması – Türk ve Amerikan toplulukları arasında anlayışın geliştirilmesi için kültürel, eğitimsel ve kültürel bilinçlendirme faaliyetleri yapan projeler

Gençlere Yönelik Projeler – Gençleri hedef alan, fikirleri paylaşma ve birlikte çalışmayı destekleyen projeler. Ekonomik açıdan dezavantajlı genç nüfusu hedef alan projeler daha olumlu karşılanacaktır.

İhmal Edilen/Ötekileştirilen Topluluklara Yönelik Projeler – Ekonomik açıdan dezavantajlı toplulukları, göçmenleri ve büyük metropol alanları dışındaki nüfusu hedefleyen projeler

Teklif Çağrıları 24 Mayıs 2017, 12:00 tarihinden itibaren açıktır

Teklif çağrıları 28 Haziran 2017, 10:00 tarihinde sonlanacaktır

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen dernekler, vakıflar ve kişiler başvurabilirler.

ABD Büyükelçiliğinden halihazırda açık hibe alan organizasyonlar ve kişiler başvuramaz.

Ne kadar?

Talep edilen hibe $24,500’ı, projedeki personel giderleri $6,125’ı aşmamalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular İngilizce olarak ve bu taslak kullanılarak hazırlanmalıdır. Farklı taslaklardaki veya Türkçe olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm başvurular son başvuru tarihinden önce GrantsTurkey@state.gov e-posta adresine gönderilmelidir. Son başvuru tarihinin ardından gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. Adaylar her bir çağrı için yalnızca bir proje sunabilirler.  Lütfen yalnızca bütçe bilgisini içeren başvuru formunu ve ön yazıyı gönderiniz. Kısa listeye seçilen başvurular için ek belge talep edilecektir.

Bu duyurunun çevirisi STGM tarafından bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır. Olası hatalara karşı bu adresten erişebileceğiniz İngilizce hibe duyursunu temel almanızı öneririz.

 

İlgili Yazılar

Tüm Haberler