Altı Balkan Ülkesi ve Türkiye’de Kadınlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ve Şiddete Son Verme Teklif Çağrıları

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (ECARO) kadın sivil toplum örgütlerini ve kadın haklarını savunan, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden araştırma merkezlerini  “Altı Balkan Ülkesi ve Türkiye’de Kadınlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ve Şiddete Son Verme” programı kapsamındaki seçili faaliyetler için proje teklifi sunmaya davet ediyor.* […]

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (ECARO) kadın sivil toplum örgütlerini ve kadın haklarını savunan, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden araştırma merkezlerini  “Altı Balkan Ülkesi ve Türkiye’de Kadınlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ve Şiddete Son Verme” programı kapsamındaki seçili faaliyetler için proje teklifi sunmaya davet ediyor.*

1.Savunuculuk ve sosyal normları değiştirme girişimlerinin yanı sıra cinsiyete dayalı ayrımcı sosyal normları ve tutumları değiştirmeye yönelik araçlar için teklif çağrısı hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Kapsam: Bölgesel

 https://goo.gl/8Rnjo8

http://eca.unwomen.org/en/about-us/procurement

2.Altı Batı Balkan Ülkesi ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet bağlamında kesişenli ve çoklu ayrımcılık biçimleri üzerine bir bölgesel uzman çalışma grubu oluşturulması teklif çağrısı hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Kapsam: Bölgesel

 https://goo.gl/XwsOHY

 http://eca.unwomen.org/en/about-us/procurement

3.Türkiye’deki göçmen ve Suriyeli kadınlara ve kız çocuklarına odaklanan, kadına karşı şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarına yönelik hizmet sunumunun erişilebilirliğini, kullanılabilirliğini ve kalitesini arttıracak teklif çağrıları hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Kapsam: Türkiye

https://goo.gl/GikXrD

 http://eca.unwomen.org/en/about-us/procurement

4.Mevcut ağları ve platformları güçlendirmek veya kadınının sesini destekleyecek, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddeti Engelleme ve Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin izlenmesi, raporlanması ve savunulması (İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinir) konusunda çalışacak yeni örgütler kurulması ve Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Yedinci Periyodik Rapor ile ilgili sonuç gözlemleri için teklif çağrısı hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Kapsam: Türkiye

 https://goo.gl/xsGnQI

 http://eca.unwomen.org/en/about-us/procurement

*Derleyen ve çeviren Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM). Olası çeviri hataları için ilgili internet sitelerindeki açıklamaları baz almanızı öneririz.