Denge ve Denetleme Ağı’ndan bileşenlerine açık mektup: Peki bundan sonra nereye?

27 Haziran 2016
Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda varlık gösteren sivil toplum örgütleri ile uzmanlık ve deneyimlerini gönüllülük esasıyla ağın amaçları doğrultusunda destekleyen danışma kurulundan ve daha güçlü bir demokrasi hedefiyle çalışmak isteyen vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından oluşan, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi amacıyla faaliyet gösteren Denge ve Denetleme Ağı, bileşenlerine açık mektup yayınladı. […]

Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda varlık gösteren sivil toplum örgütleri ile uzmanlık ve deneyimlerini gönüllülük esasıyla ağın amaçları doğrultusunda destekleyen danışma kurulundan ve daha güçlü bir demokrasi hedefiyle çalışmak isteyen vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından oluşan, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi amacıyla faaliyet gösteren Denge ve Denetleme Ağı, bileşenlerine açık mektup yayınladı. Bugün itibariyle 291 sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran ve 4. yılını dolduran Denge ve Denetleme Ağı, ‘Peki bundan sonra nereye?’ başlıklı mektubunda yeni yapılanma sürecini ve yeni gelişmeleri paylaştı.

dengevedenetleme

“Denge ve Denetleme Ağı’nın Değerli Bileşenleri,

Temmuz, Ağımızın kuruluş ayı. Tam dört yıl önce, yirmi dört örgüt deklarasyonumuzu yazarak Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attık.

Hayata başka yönlerden bakmak her zaman Ağımızın en temel zenginliği oldu. Söz konusu denge ve denetleme olunca, uzlaşmanın bir yolunu daima bulmaya çalıştık. Gündemin gün be gün hatta saat saat değiştiği bir ülkede yaşamak, hepimizi bu koşullara ayak uydurmaya zorladı, zorluyor. Değişen koşullar ve farklılaşan ihtiyaçlar, Ağımızı bir adım öteye ilerlemeye, harekete geçmeye çağırıyor. DDA olarak, geçen yazdan beri, bu değişim çağrısına nasıl bir karşılık vereceğimizi belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Deklarasyonumuzun yazılışının dördüncü yıldönümüne birkaç hafta kalmışken hem yeni yapılanma sürecimize ilişkin hatırlatmalar yapmak hem de yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik.

Sevgili Bileşenlerimiz,

Başlangıçta ulaşılmaz gibi görünen bir hayali bir arada gerçekleştirdik. Kutuplaştırıcı seslerin, sağduyuyu bastırdığı günlerde, farklılıklarımıza rağmen aynı masada oturarak hoşgörüyü görünür kıldık; ortak demokrasi talebinde buluşmanın mümkün olduğunu gösterdik ve toplumun tüm kesimlerine örnek olmaya çalıştık.

Başardıklarımız kadar, elimizin eremedikleri de oldu şüphesiz; fakat iyi niyetle gösterilen çabayı pusulamız yapmaktan hiç vazgeçmedik.

Denge ve denetleme sisteminin, Ağın içinde doğru ve eksiksiz biçimde işlemesini, hedeflerimizin en başına koyduk: Para kaynaklarımız her zaman açık oldu; karar alma süreçlerimiz ve faaliyetlerimiz başta olmak üzere, tüm çalışmalarımızı şeffaflık içinde yürüttük. Genel stratejimizi ve çalışma programımızı her yıl birlikte belirledik; tüm kararları uzlaşı içinde aldık. Ağımızın çeşitliliğinin bir tezahürü olarak, her bir çalışmamızda, farklı görüşteki kişi ve kurumların katkı sunmalarını mutlaka gözettik.

Bir arada inşa edip bugünlere taşıdığımız DDA’nın, bugün Türkiye’nin en büyük ve benzersiz sivil toplum platformu olarak anılmasından gurur duyuyoruz. Bununla birlikte, kuruluş aşamamızı tamamladığımızın farkındayız ve artık bir adım daha ilerlememiz gerektiğini biliyoruz. Ülkemizde ve dünyada reform ihtiyaçları sürekli güncellenirken, bu sürece uyum sağlama ve ilerleme gereksinimi, Ağımız içerisinde yoğun bir şekilde dile getirildi.  Bu amaçla, kurumsal yapımızı ihtiyaçlarımız ışığında gözden geçirmeye başladık.

Yeni yapılanma doğrultusunda başlatılan bu yeni sürecin adımlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz: 

1)  Ağ dışından bağımsız bir uzman, yüzlerce Ağ üyesiyle,  Ağın çalışma ve etkinliklerini değerlendikleri telefon mülakatları gerçekleştirdi. Üyeler bu görüşmelerde Ağın önümüzdeki iki yıl boyunca benimsemesini önerdikleri kurumsal ve savunuculuk önceliklerini paylaştılar. Bağımsız uzman tarafından hazırlanan rapor Koordinasyon Grubu ve sekreteryaya iletildi.

2)  Koordinasyon Grubu ve Sekretaryaya sunulan bu raporda, aşağıdaki üç öncelikli hedefin,  önerilerin uzlaşma noktası olduğu ortaya çıktı: a) Daha fazla etki yaratmak b) Ağ çalışmalarına katılımı arttırmak c)Bir arada modelimizi yaygınlaştırmak

3)  Türkiye’nin mevcut koşullarını da göz önünde bulunduran Sekretarya, üç öncelikli hedefin yönlendiriciliğinde, 2016-2018 Stratejik Plan taslağını kaleme aldı. Stratejik Plan, demokrasiyi güçlendirecek reformlar yolunda etkin biçimde bir arada çalışmak isteyen ve DDA’nın değerlerini paylaşan herkesinkatılabileceği yeni bir Ağ yapısı öneriyordu. Bu yapılanmanın temel çarkları, Türkiye’de denge denetlemenin daha iyi işlemesi için üyelerin öncelikli olarak belirlediği sekiz alanda (‘yasama’, ‘yürütme’, ‘yargı’, ‘yerel yönetimler’, ‘medya’, ‘anayasa’, ‘siyasi partiler ve seçim sistemi’, ‘düzenleyici ve denetleyici kurumlar’) çalışması öngörülen “reform grupları” olarak ortaya kondu.

4)  Taslak Stratejik Plan, online olarak tüm üyelerin onayına sunuldu. Arzu eden üyeler, içinde yer almayı tercih ettikleri reform gruplarını belirledi. 115 üye reform gruplarında yer aldı.

5)   20-21 Şubat 2016’da, Ağın ulusal ve yerel 88 üyesi İstanbul’da bir araya gelerek, içinde çalışmayı seçtikleri reform gruplarının hedeflerini belirledi. Bu hedeflere ulaşmak için reform gruplarının sahip olması gereken yapıyı belirlemek ve Ağın yapısında uzlaşılamayan bazı noktaları netleştirmek için, her bir reform grubundan seçilecek temsilcilerin oluşturacağı bir Yapı Çalışma Grubunun kurulmasına karar verildi.

6)  Reform gruplarının kendi içlerinden seçtiği temsilciler, yapılan açık çağrıya cevaben katılım isteğini ileten üyeler ve sekretaryanın ağın çeşitlilik ilkesini gözeterek davet ettiği, yapı çalışmalarında uzmanlık sahibi üyelerden oluşan 21 kişilik bir yapı çalışma grubu; 6-7 Mayıs 2016’da Ankara’da bir araya geldi. Bir organizasyon yönetimi uzmanının gönüllü moderatörlüğünde çalışan grup, Ağın kalıcı yapısının işlevleri, ana aktörleri ve bu aktörlerin görev ve sorumluluklarına dair temel süreçleri belirledi. Bu grup, eksik kalan noktaları tamamlamak, kalıcı yapının devreye gireceği 31 Aralık 2016 tarihine kadar görev yapacak geçici yapı modelini hazırlamak, taslak stratejik planı gözden geçirerek bu plana uygun bir faaliyet planı ve bütçe hazırlamak için kendi içerisinden 8 kişilik bir Strateji Hazırlama Ekibini görevlendirdi. Bu ekibin, tüm hazırladıklarını 21 kişilik Yapı Çalışma Grubunun görüş ve önerilerini  alarak ve Eski Koordinasyon Grubunun deneyimlerinden yararlanarak yürütmesi kararlaştırıldı.

7) Strateji Hazırlama Ekibi,  26 Mayıs 2016’da Ankara’da gerçekleştirdiği çalışmada, Ağın kalıcı ve geçici taslak yapısını oluşturdu. Ekip, bu taslakları öncelikle Eski Koordinasyon Grubu üyelerine görüş almak üzere sundu, gelen öneriler ışığında revize edilen metin 21 kişilik yapı grubuna sunuldu.

8) Yapı Grubundan çıkan taslak metinlerle ilgili, iç ve dış paydaşlardan görüş alma süreci, önümüzdeki aylarda başlayacak. Ankara ve İstanbul’da bir araya geleceğimiz  toplantılar ve yanı sıra yerel ziyaretlerle, taslak  yapının ana ilkeleri, tüm üyelerimize sunulacak. Nihayetinde, Ağımızın yeni kurumsal yapısı ile stratejik ve faaliyet planları, tüm üyelerimizin katkı ve onaylarıyla, Aralık 2016 sonuna kadar tamamlanarak, yeni yıl itibarıyla uygulamaya girmiş olacak.” 

Kaynak