Nefret Suçlarının Kovuşturulması – Pratik Kılavuz dijitalde

21 Haziran 2016
Kaos GL’nin Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz’u dijital ortamda yayınlandı. Nefret suçlarının, önyargı ve hoşgörüsüzlükle işlenen cezai eylemler olduğunu, her ülkede ortaya çıkan bu eylemlerin doğası gereği şiddet içerdiğini ve hem mağdurlara hem de toplumlara karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Kaos GL, “Bu kılavuz, savcıların nefret suçlarını tanımalarına, anlamalarına ve bu suçları daha etkin […]

Kaos GL’nin Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz’u dijital ortamda yayınlandı.

Nefret suçlarının, önyargı ve hoşgörüsüzlükle işlenen cezai eylemler olduğunu, her ülkede ortaya çıkan bu eylemlerin doğası gereği şiddet içerdiğini ve hem mağdurlara hem de toplumlara karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Kaos GL, “Bu kılavuz, savcıların nefret suçlarını tanımalarına, anlamalarına ve bu suçları daha etkin biçimde kovuşturmalarına yardımcı olması için geliştirilmiştir” diyor.

kaoskilavuz

Kılavuz, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (DKİHB, İng. ODIHR) ve Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) tarafından ortaklaşa, nefret suçlarının soruşturulmasını ve kovuşturulmasını geliştirmeye yönelik ek bir araç olarak yayımlandı. 5 AGİT bölgesindeki çeşitli yargı uzmanları tarafından geliştirilen bu kılavuz, farklı hukuki sistemler ve yasal çerçevelerde uygulanabilir.

Kaos GL, kılavuzun geniş çapta kullanılacağını, yaygınlaştırılacağını ve yerel dillere çevrileceğini umuyor. Kılavuz her bir yargı sistemi içinde ortaya çıkan yasal ve yöntemsel meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele alamayacağı için DKİHB, aynı zamanda bu kılavuzu ulusal ya da yerel politikalar ve/veya savcı eğitimleri geliştirmek için temel olarak almak isteyen katılımcı Devletlere desteğini sunuyor.

Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Klavuz’u dört bölümden oluşuyor:

1) Giriş

2) Nefret Suçlarını Anlamak

3) Kanıtların Toplanması

4) Politikalar ve Yöntemler

Nefret Suçu nedir?

Kılavuz nefret suçunu şöyle tanımlıyor: “Basitçe ifade etmek gerekirse nefret suçları, mağdurun grup kimliğinden (ırk, ulusal köken, din veya diğer grup özellikleri gibi) dolayı hedef alındığı cezai eylemlerdir. Nefret suçları bir veya birden fazla kişiyi veya kişilere ait mülkleri hedef alabilir. Ceza hukukunun kapsadığı hemen hemen her suç nefret suçu olabilir. Nefret suçunu diğer suçlardan ayıran ve bu suçu ulusal yetkililer ve uluslararası örgütler için bir kaygı öznesine dönüştüren şey, bir gruba yöneltilmiş önyargı unsurudur (önyargı saiki).”

Kılavuzun dijital hâline ulaşmak için tıklayınız

 

 

Kaynak: Kaos GL