Süt izni yasal haktır, geri alınamaz

08 Haziran 2016
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan bir hak olan süt izni süresini ‘çalışılmayan zaman’ olarak hesaplanmasına yönelik genelgesine karşı bir açıklama yaptı. “Süt izni yasal bir haktır, çalışılmayan günden sayılamaz” dedi. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2016 tarihinde 81 il Sağlık […]

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan bir hak olan süt izni süresini ‘çalışılmayan zaman’ olarak hesaplanmasına yönelik genelgesine karşı bir açıklama yaptı. “Süt izni yasal bir haktır, çalışılmayan günden sayılamaz” dedi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2016 tarihinde 81 il Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede, süt izni kullanan kadın memurlar hakkında bu sürelerin çalışmadığı saat olarak yazılmasını ve döner sermayeden performansa dayalı verilecek payın buna göre hesaplanmasını istediğini belirtti.

Süt iznirur, 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (D) fıkrası gereğince kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrasında analık izni süresinin bitmesiyle ilk altı ay için günde üç saat, ikinci altı ay için ise günde bir buçuk saat olarak tanınmış yasal hak olduğunu hatırlatan birlik, “Kadınlara, bir yandan üç çocuk, beş çocuk dayatılmakta, Cumhurbaşkanı ‘anne olmayan kadını yarım ve eksik’ olarak ilan etmekte, öte yandan Sağlık Bakanlığı çocuk doğuran kadının yasal hakkı olan süt iznini ‘çalışmadığı zaman’ olarak nitelemekte ve döner sermayeden alacağı payın kesilmesini istemektedir” dedi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önlemek için kararlı bir uygulama yapılmazken, çocuk istismarları sürerken, ülkeyi yönetenlerin kadınlara karşı ayrımcılık içeren söylem ve eylemlere son vermeleri gerektiğini ifade etti.